Gmina Goworowo

dziś jest: 01 marca 2021
Imieniny: Antoniego, Radosława, Albina
XXXI Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 25 lutego 2021 r. na godz. 14.00 zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy. Posiedzenie odbędzie się, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) – z wykorzystaniem trybu zdalnego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX/20 i XXX/20 Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 • w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Goworowie i nadania mu statutu,
 • w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej,
 • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2021 roku”,
 1. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
 2. Przedstawienie sprawozdań z pracy stałych Komisji Rady Gminy Goworowo za 2020 rok.
 3. Przedstawienie planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Goworowo na rok 2021.
 4. Przedstawienie Planu Pracy Rady Gminy Goworowo na 2021 rok.
 5. Zapoznanie ze „Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2020 rok w szkołach prowadzonych przez Gminę Goworowo”.
 6. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie Petycji z dnia 11 grudnia 2020r.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Goworowo w 2021 roku”

proj. uchw. w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej

proj. uchw. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Goworowie i nadania mu statutu

piątek, 19-02-2021, 13:46 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 93
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011