Gmina Goworowo

dziś jest: 26 września 2020
Imieniny: Justyny, Cypriana, Euzebiusza
Zaproszenia na posiedzenie XXXIII Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że na dzień 27 marca 2013 r. zwołałam XXXIII Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII  Sesji Rady Gminy.
5. Wybór herbu Gminy Goworowo

– dyskusja

– głosowanie

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2013-2021,

b)    zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 r.,

c)     wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty,

d)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu w Ostrołęce w sprawie utrzymania dróg powiatowych,

e)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo” w 2013 r.,

f)      przyjęcie Planu Odnowy miejscowości Brzeźno,

g)    przyjęcie Planu Odnowy miejscowości Pasieki

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w

okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                          Przewodnicząca Rady

                                                                                               Karolina Łazicka

 

poniedziałek, 18-03-2013, 09:43 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1050
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011