Gmina Goworowo

dziś jest: 03 marca 2021
Imieniny: Maryny, Kunegundy, Pakosława
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych organizuje bezpłatne szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy osoby:

odchodzące z rolnictwa tj. rolników ubezpieczonych w KRUS lub ich domowników
ROLNIK – pełnoletnia osoba fizyczna ubezpieczona w KRUS, zamieszkująca
i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoby, które przeznaczyły grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
DOMOWNIK– osoba bliska rolnikowi, która: a) ukończyła 16 lat, b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy (wymogi zawarte w punktach a, b i c muszą być spełnione równocześnie).– pełnoletnie
– zamieszkujące województwo mazowieckie

„Kadry dla Mazowsza”

1. PRACOWNIK BIURA PODRÓŻY / AGENCJI TURYSTYCZNEJ
2. OBSŁUGA RECEPCJI I MARKETING USŁUG HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH
3. OBSŁUGA KELNERSKA

Celem szkoleń jest uzyskanie nowego zawodu i podwyższenie kwalifikacji osób zamierzających odejść z rolnictwa.
Szkolenia ukierunkowane są na rozwój umiejętności praktycznych oraz poznanie tajników profesjonalnej obsługi klienta.

W RAMACH KAŻDEGO SZKOLENIA ZAWODOWEGO OBECNY BĘDZIE MODUŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO –
RÓŻNE POZIOMY ZAAWANSOWANIA (60 h)

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia:

1.      PRACOWNIK BIURA PODRÓŻY / AGENCJI TURYSTYCZNEJ
(36 h +  60 h język angielski)

–          Podstawowe informacje o turystyce i ruchu turystycznym w Polsce
–          Rozwój turystyki w regionie
–          Partnerstwo publiczno-prawne
–          Regiony turystyczne
–          Produkty sieciowe – efektywne kreowanie sieciowych produktów turystycznych
–          Nowoczesna obsługa klienta
–          Techniki sprzedaży

2.      OBSŁUGA RECEPCJI I MARKETING USŁUG HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH
(36 h +  60 h język angielski)

–        Prawidłowa organizacja pracy w recepcji
–        Prowadzenie dokumentacji
–        Rezerwacja – organizacja działu lub realizacja przez recepcję
–        Podstawowa rola i obowiązki recepcji
–        Profesjonalna obsługa klienta przez telefon
–        Psychologiczne aspekty obsługi gości hotelowych
–        Etyka w zawodzie
–        Podstawy prawne dotyczące pracy w recepcji w zakładzie hotelarskim
–        Istota i miejsce marketingu w hotelarstwie i gastronomii
–        Proces podejmowania decyzji zakupu usług hotelarsko-gastronomicznych i zachowania nabywcy
–        Segmentacja rynku hotelarsko-gastronomicznego
–        Rozwój profesjonalnych umiejętności komunikacji interpersonalnej dla pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej
–        Hotel i zakład gastronomiczny jako produkt marketingowy
–        Kanały dystrybucji produktu hotelarskiego i gastronomicznego
–        Polityka cen
–        Promocja usług turystycznych

3.      OBSŁUGA KELNERSKA
(36 h +  60 h język angielski)
–          Sylwetka kelnera
–          Organizacja pracy kelnera
–          Formy i techniki obsługi gościa
–          Pozostałe funkcje kelnera
–          Psychologiczne aspekty obsługi gości

 „Profesjonalista w biurze”

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnego i efektywnego prowadzenia biura z wykorzystaniem nowoczesnych technik biurowych i komputerowych.

Tematyka szkolenia:MODUŁ I –OBSŁUGA BIURA
1.    Charakterystyka pracy biurowej
2.    Schemat organizacyjny biura
3.    Korespondencja
4.    Autoprezentacja w miejscu pracy
5.    Etykieta w biurzeMODUŁ II – PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU
1.    Podstawy technik informatycznych
2.    Użytkowanie komputera
3.    Przetwarzanie tekstu
4.    Arkusze kalkulacyjne
5.    Grafika prezentacyjna
6.    Usługi w sieciach informatycznych

Dodatkowo w ramach każdego projektu oferujemy uczestnikom szkolenia:

* przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
* doradztwo zawodowe – porady z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, zmianę zatrudnienia
w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych;
* doradztwo interpersonalne – uczestnicy nauczą się aktywnych postaw życiowych, skutecznego realizowania celów życiowych, asertywności oraz metod radzenia sobie ze stresem.

W ramach każdego szkolenia zapewniamy:

– wykwalifikowaną kadrę wykładowców
– materiały szkoleniowe
– catering
– ubezpieczenie
– zwrot kosztów dojazdu
– zaświadczenie o ukończeniu kursu

Szkolenia realizowane będzie w formie zjazdów odbywających się od poniedziałku do piątku lub w formie zjazdów weekendowych (piątek-niedziela) – w zależności od preferencji grupy.

Cykl szkoleniowy zakończony będzie testem wiedzy. Po jego pozytywnym zaliczeniu absolwenci otrzymają zaświadczenie
o ukończeniu kursu zgodne  Rozporządzeniem MEN.

Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy – wszystkie strony, oraz test wiedzy) do pobrania są na naszej stronie:
http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/pracownik-admin-biurowy.html
http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/kadry-dla-mazowsza.html
Do tych dokumentów potrzebne jest jeszcze ksero dowodu osobistego.

Należy je przesyłać na adres biura w Radomiu Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw  Społeczno-Edukacyjnych 26-610 Radom ul. Żeromskiego 65/209 ,  w razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić tel.  (48 ) 360 00 11

czwartek, 24-11-2011, 13:43 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1368
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011