- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

 

W dniu 22 września 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku z następującym porządkiem:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie pism :

– dot. zabezpieczenia środków w budżecie na 2017r.,

– dot. gospodarki odpadami komunalnymi.

  1. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zięba