- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2016r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy bieżące.

 

 

                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                   Jerzy Manowski