- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 19 kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Porządek posiedzenia:

  1. Analiza i ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
  2. Omówienie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.

 

                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                              Arkadiusz Miłek