Gmina Goworowo

dziś jest: 23 września 2020
Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam, że na dzień 23 listopada 2015 r. zwołałem XV Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2015-2024,
 • zmian w budżecie gminy na 2015r.
 • określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo na rok podatkowy 2016,
 • określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK w Goworowie,
 • opłaty targowej,
 • zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczawinie,
 • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goworowo na lata 2016-2021.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez Radę w okresie międzysesyjnym.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

środa, 18-11-2015, 08:27 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 926
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011