Gmina Goworowo

dziś jest: 15 sierpnia 2020
Imieniny: Marii, Napoleona, Stelii
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXXVII SEJI RADY GMINY

Zawiadamiam, że na dzień 30 września 2013 r. zwołałam XXXVII Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali  konferencyjnej  Urzędu Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Goworowo.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.,

2)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goworowo.

6.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez radę w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania.

8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

9. Zakończenie obrad sesji.

                                                                                     Przewodnicząca Rady

                                                                                         Karolina Łazicka

wtorek, 24-09-2013, 13:36 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1005
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011