Gmina Goworowo

dziś jest: 14 sierpnia 2020
Imieniny: Euzebiusza, Maksymiliana, Alfreda
ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

 

Zawiadamiam, że na dzień 21 marca 2016 r. zwołałem XX Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 11.00.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Wystąpienie Komendanta Policji Komendy Miejskiej w Ostrołęce nt. założenia krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce oraz kierownika Posterunku Policji w Goworowie o stanie bezpieczeństwa w Gminie Goworowo.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028,
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2016,
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie”,
 • powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2016 r.”
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

Projekty uchwał:

projekt uchw. w spr. Program opieki nad zwierzętami

projekt uchw. w spr. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

projekt uchw. w spr. pożyczki z WFOSiGW

projekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2016

projekt uchwały w spr. zmian w WPF na lata 2016-2028

środa, 09-03-2016, 15:24 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 833
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011