Gmina Goworowo

dziś jest: 03 marca 2021
Imieniny: Maryny, Kunegundy, Pakosława
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza
wszystkich chętnych z terenu gmin Troszyn, Goworowo, Czerwin oraz Rzekuń
do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu
Tytuł szkolenia
Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Opis szkolenia
Na szkoleniu omówione zostaną zasady naboru wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:

I etap szkolenia obejmuje omówienie tematyczne w/w działania,

II etap obejmuje zajęcia warsztatowe na formularzach.
Termin szkolenia
06 czerwiec 2012 r.
Miejsce szkolenia
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”,
Ul. Polna 15; 07 – 405 Troszyn
Termin zgłaszania uczestnictwa
4 czerwiec 2012 r.
Uwaga !!!: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn.
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu :
telefonicznie (29) 767-18-25
 lub przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać:
 na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”07-405 Troszyn, ul. Polna 15
 lub e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl
Zapraszamy

Harmonogram szkolenia

Formularz zgłoszeniowy 6-06-2012

wtorek, 29-05-2012, 15:03 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1141
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011