Gmina Goworowo

dziś jest: 28 września 2020
Imieniny: Luby, Wacława, Salomona
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 20 marca 2014 r. o godz. 15.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

2. Omówienie projektów uchwał w sprawach:

1)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego,

2)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024,

4)    zmian w  budżecie Gminy Goworowo na rok 2014,

5)    niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2015 rok,

6)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2014 r.”,

7)    zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.

3. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

 

poniedziałek, 17-03-2014, 13:59 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 903
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011