Gmina Goworowo

dziś jest: 18 września 2020
Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
ZAPROSZENIE NA XXIII SESJĘ RADY GMINY

Zawiadamiam, że na dzień 19 września 2012 r. zwołałam XXIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie o godz. 9.00.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Goworowie o stanie bezpieczeństwa i Prezesa Oddziału Gminnego Związku OSP o ochronie p.pożarowej na terenie Gminy
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021,

b)      zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dn. 30 grudnia 2011 r. uchwała budżetowa na 2012 r.,

c)      zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

d)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego,

e)      przystąpienia Gminy Goworowo do realizacji w 2013 r. zadania drogowego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,

f)       podziału Gminy Goworowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

g)      zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

7. Rozpatrzenie skarg na działalność Kierownika GOPS w Goworowie.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad XXIII sesji.

 

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

 

 

piątek, 07-09-2012, 14:58 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1147
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011