- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Zapytanie cenowe

Gmina Goworowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż średniowymiarowego drewna sosnowego S2a (papierówka sosnowa).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem sprzedaży będzie średniowymiarowe drewno sosnowe S2a (papierówka sosnowa), pozyskane poprzez zabiegi pielęgnacyjne w lesie, będącym własnością Gminy Goworowo. Las położony jest na działkach nr 555 (pow. 0,62 ha) i nr 556 (pow. 0,61 ha) w obrębie ewidencyjnym Kobylin, gm. Goworowo. Drewno dostępne będzie w wymiarach od 1,20 mb do 2,5 mb, średnica minimalna bez kory min. 7 cm, średnica maksymalna bez kory max. 24 cm. Przewidywana ilość surowca nie powinna być mniejsza niż 27 m³. Zrywka dokonywana jest na bieżąco, a drewno dostępne będzie w miejscu zrywki.

2. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23, do dnia 23 kwietnia 2013r. do godz. 10.00. Na kopercie należy umieścić zapis: „Oferta cenowa na zakup średniowymiarowego drewna sosnowego”.
b) Dopuszcza się także złożenie oferty w formie mailowej (na adres goworowo@ostroleka.home.pl) bądź faxem (na numer 29 7614043).
b) W ofercie należy przedstawić nazwę, adres oraz kontakt telefoniczny klienta oraz cenę netto za 1 m³ drewna. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
c) Składając ofertę Klient zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 31 grudnia 2013r.
d) Oferta otrzymana po terminie, podanym w punkcie a), nie będzie uwzględniona przy wyborze. Klient może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu do jej składania.

Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza