- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) stanu technicznego dróg gminnych, fotorejestracji pasa drogowego, aktualizacji posiadanej ewidencji dróg.

Do pobrania – zapytanie ofertowe [1]

Zał. nr 1 – Pliki wymiany danych [2]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [3]