Gmina Goworowo

dziś jest: 18 września 2020
Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
Zapytanie ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Rozeznanie rynku przeprowadza:

Gmina Goworowo

 1. Ostrołęcka 21

07-440 Goworowo

REGON: 550668203

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 5 nowych  komputerów przenośnych, na potrzeby realizacji projektu „Ja w Internecie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wymieniony sprzęt musi spełniać łącznie następujące minimalne wymagania parametrów techniczno-użytkowych:

 • Procesor co najmniej dwurdzeniowy, o częstotliwości minimum 1,6 GHz
 • czas pracy na baterii umożliwiający całodzienną eksploatację(min. 6h pracy na baterii),
 • pamięć RAM minimum 2GB,
 • pamięć masowa minimum 32GB,
 • ekran dotykowy o wielkości nie mniejszej niż 10″ i rozdzielczości 1280×720 lub wyższej,
 • możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie co najmniej 802.11g,
 • złącza i łączność: USB, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie minimum 2.0,
 • zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon, karta audio i głośniki.
 • możliwość odłączania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu,
 • rysik,
 • konstrukcja o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne (odporność na upadek z wysokości minimum 70 cm),
 • konstrukcje o zwiększonej odporności na kontakt z płynami (minimum na poziomie klawiatury i touchpada),
 • zintegrowane czujniki (minimum żyroskop, akcelerometr, kompas),
 • Wagę (im mniej tym lepiej)
 • Zużycie prądu (im mniej tym lepiej).

 

OPIS PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
 2. Ofertę należy przesłać do 31 lipca 2019r. do godziny 12:00 w formie podpisanego formularza (scanu) ofertowego UG Goworowo ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, bądź na adres mailowy:
 3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Osoba do kontaktów: Sylwia Wilczewska, tel.297615246

 

Termin płatności: Zapłata za zakupiony sprzęt nastąpi do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na wskazany rachunek bankowy.

Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje Gminy Goworowo do akceptacji oferty w całości lub części i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty  Formularz oferty
wtorek, 09-07-2019, 14:01 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 387
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011