- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na „Usługę doradztwa w zakresie obsługi planowanego do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku przedszkola i żłobka w Goworowie”.

Zapytanie ofertowe [1]

Załącznik nr 1 [2]

Wybór najkorzystniejszej oferty [3]