Gmina Goworowo

dziś jest: 18 września 2020
Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
Zapytanie ofertowe.

Goworowo, dn. 2015.06.16

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu

i Rekreacji w Goworowie

Szkolna 16a

07-440 Goworowo,

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

            Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie zaprasza do składania ofert cenowych na wyłączną obsługę imprezy plenerowej „Noc z gwiazdami pod gwiazdami”, która odbędzie się na polanie w Szarłacie w dniu 18 lipca 2015r. od godz. 17.00 do godz. 3.00. W ramach obsługi imprezy oferent otrzyma wyłączność na kompleksowy handel, odbywający się w miejscu trwania imprezy. Wybrany oferent zobowiązany jest zapewnić:

– dystrybutory piwne min 3 (w każdym dwa nalewki + osprzęt handlowo usługowy- ogródek piwny) mogą przylegać do siebie, każdy wyposażony w 5 zestawów: parasol + 2 stoły + 4 ławki, minimum 10 opróżnianych na bieżąco koszy na śmieci.

– przedstawienia zezwolenia jednorazowego, stacjonarnego na sprzedaż napojów alkoholowych nie więcej niż do 3,5% zawartości alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży.

Organizator zastrzega, aby cena za 1 kufel piwa 0,5l nie przekroczyła 5 zł;

– minimalne oświetlenie miejsc usługowych

– zaplecze gastronomiczne: grill, fast-food, gofry, popcorn, wata cukrowa, lody itp.;

– stoiska z zabawkami, balonami itp.;

– rozrywkę na dzieci – plac zabaw, zjeżdżalnia itp.

– dodatkowe stoiska ustalone z oferentem

Organizator zapewnia dostęp do prądu.

Propozycje cenowe na wyłączną obsługę w/w imprezy plenerowej należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie do 23 czerwca 2015 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.10. Wybrany w ramach niniejszego zapytania wykonawca usługi wpłaci zaoferowaną kwotę na konto organizatora do dnia 03 lipca 2015r. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach. Wykonawcy przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconej kwoty jedynie w przypadku odwołania imprezy.

Ofertę  należy:

a) złożyć w formie pisemnej, (osobiście, lub poczta, kurierem) adres: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie ul. Szkolna 16a, do dnia 2015-06-23, godz. 10:00

b) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Propozycja ofertowa na: Wyłączną obsługę imprezy plenerowej „Noc z gwiazdami pod gwiazdami”, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.

O wyborze oferenta zadecyduje kryterium najwyższej ceny.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

Kierownik                              

Barbara Kuczyńska               

wtorek, 16-06-2015, 14:03 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 787
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011