- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Zapytanie ofertowe na obsługę imprezy plenerowej ” Noc z gwiazdami pod gwiazdami”

 

Goworowo, 2019-05-13

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu

i Rekreacji w Goworowie

ul. Szkolna 16a

07-440 Goworowo

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

     Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie zaprasza do składania ofert cenowych na wyłączną obsługę handlową imprezy plenerowej „ Noc z gwiazdami pod gwiazdami”, która obędzie się na polanie nad rzeką Narew w Szarłacie w dniu 12 lipca 2019 r. od godz. 17.00 do godz. 3.00. W ramach obsługi imprezy oferent otrzyma wyłączność na kompleksowy handel, odbywający się w miejscu trwania imprezy. Wybrany oferent zobowiązany jest zapewnić :

– dystrybutory piwne min. 3 ( w każdym dwa nalewaki + osprzęt handlowo usługowy- ogródek piwny),  mogą przylegać do siebie, każdy wyposażony w 5 zestawów : parasol + 2 stoły + 4 ławki, minimum 10 opróżnianych na bieżąco koszy na śmieci.

– dystrybucja piwa w kubkach plastikowych o pojemnościach 0,3 l po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy w Goworowie. Organizator zastrzega, aby cena za 1 kufel piwa  0,3 l nie przekroczyła 5 zł;

– minimalne oświetlenie miejsc usługowych;

– zaplecze gastronomiczne: gril, fast – food, kebab, gofry, popcorn, wata cukrowa, lody itp.;

– stoiska z zabawkami, balonami itp.;

– park rozrywki dla dzieci – plac zabaw, zjeżdżalnia itp.;

– dodatkowe atrakcje ustalone z oferentem.

Organizator zapewnia ze swojej strony dostęp do prądu ( wejście w skrzynkę RGB ).

Propozycje cenowe na wyłączną obsługę w/w imprezy plenerowej należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie do piątku  31 maja 2019 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.05. Wybrany w ramach niniejszego zapytania wykonawca usługi wypłaci zaoferowaną kwotę na konto organizatora do  11 czerwca 2019 r. Wykonawcy przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconej kwoty jedynie w przypadku odwołania imprezy.

 

Ofertę należy:

a) Złożyć w formie pisemnej, ( osobiście, lub pocztą, kurierem ) adres : Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie ul. Szkolna 16a 07-440 Goworowo do dnia 31.05.2019 r. do godz. 10.00;

b) Ofertę należy spakować w jednej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i opatrzonej napisem : „ Propozycja ofertowa na wyłączną obsługę handlową imprezy plenerowej

„ Noc z gwiazdami pod gwiazdami”, organizowanym przez GOKSiR w Goworowie.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed terminem upływu jej składania.

W załączeniu formularz oferty: FORMULARZ OFERTY [1]

Z poważaniem

Dyrektor GOKSiR

Agata Majk