- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Goworowo w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Goworowo w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej nr 197/1w obrębie Goworowo pod miejsce parkingowe.

Do pobrania:

zarzadzenie  [1]