- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.
  3. Omówienie projektów uchwał.
  4. Sprawy bieżące.

 

                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                             Krzysztof Zięba