- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2019r o godz. 1000  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie trzech miejscowości”.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018
  4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski