- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zawiadamiam, że w dniu 12 kwietnia  2019r. o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z III posiedzenia komisji.
  3. Analiza zaległości podatkowych i opłat lokalnych za wodę ścieki, odpady komunalne wobec Gminy, wpływ udzielonych ulg i umorzeń na dochody Gminy według stanu na rok 2019.
  4. Omówienie projektów uchwał.
  5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Monika Dzierzgowska