Gmina Goworowo

dziś jest: 22 września 2020
Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam że  na dzień 8 grudnia 2017r. zwołuję XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia

stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki

letniskowe lub  innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne

wypoczynkowe, jedynie przez część rok.

  1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
  3. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

 

druk do odczytu – projekt uchw. w spr. opłat za śmieci

wtorek, 05-12-2017, 11:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 810
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011