- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam, że  na dzień 20 grudnia 2016r. zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 11.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji .
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
  3. Zakończenie obrad

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

 

 

projekt-uchw-w-spr-pozostawienia-skargi-bez-rozpatrzenia [1]

projekt-uchw-zm-budżetowe [2]