Gmina Goworowo

dziś jest: 03 marca 2021
Imieniny: Maryny, Kunegundy, Pakosława
Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

OBWIESZCZENIE.

             W dniu  30 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goworowie o godz. 10.00 odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021

c)      obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego,

d)      określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.,

e)      obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna do celów podatku leśnego,

f)       określająca wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości,

g)      określająca wzór deklaracji na podatek rolny i na podatek leśny i wzór informacji w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego,

h)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo na rok podatkowy 2012,

i)        wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

j)        uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.,

k)      uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.,

l)        przyjęcia lokalnych programów pomocy społecznej.

m)    uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012,

n)      rozpatrzenia skarg na działalność kierownika GOPS.

  1. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
  2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
  4. Zakończenie obrad XIV sesji.

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

środa, 23-11-2011, 08:05 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1661
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011