Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lutego 2019
Imieniny: Macieja, Bogusza, Ja¶miny
Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam że  na dzień 26 kwietnia 2018 r. zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie nowo wybranej radnej zaświadczenia o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania.
 4. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018-2028,
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach PRO  WM – RIT”
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami”
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy,
 • określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Goworowo,
 • określenia górnej stawki opłaty przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Goworowo
 1. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                       Rafał Iwański

Do pobrania:

projekt uchw. w spr. prowadzenia działaności w zakr. opróżniania i transp.nieczyst. ciekłych

projekt uchw. w spr. stawki opłaty za usługi opróżniania i transp. nieczystości ciekłych

projekt uchw. w spr. udziel pomocy finasowej

projekt uchw. w spr. zm. w WPF

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 r.

projekt uchw. zm. w spr. udziel. pomocy finasowej Powiatowi Ostrołęckiemu

projekt uchw. zm.w spr. powołania składów osob. komisji rady gminy

wtorek, 24 Kwiecień 2018, 14:17 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 233
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011