Gmina Goworowo

dziś jest: 28 września 2020
Imieniny: Luby, Wacława, Salomona
Zebranie dotyczące wyborów sołtysa w miejscowości Pasieki

Goworowo, 12.02.2019r.

Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Pasieki zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Pasieki, które odbędzie się w dniu 21 luty 2019r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach  o godz. 1700.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo Pana Antoniego Mulawkę.

Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Zaopiniowanie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Po zebraniu wiejskim odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy WEDA zamierzającymi rozpocząć działalność gospodarczą w miejscowości Pasieki.

 

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

 

 

wtorek, 12-02-2019, 14:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 632
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011