Gmina Goworowo

dziś jest: 07 grudnia 2019
Imieniny: Marcina, Ambrożego, Agatona
Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Goworowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza w dniu 7 listopada w godz. 09:00 – 14:00 mieszkańców gminy Goworowo na dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

 

czwartek, 24-10-2019, 14:55 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 55
Szkoła promująca zdrowie

Dnia 18 października nasze przedszkole odwiedzili harcerze: druhna Emilka R., druhna Emilka K., i druhna Marysia H. z panią Anetą Gąsior. Przynieśli nam kosz jabłek. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika promuje zdrowie i zachęca dzieci do jedzenia jabłek. Druhna Emilka K. przeczytała pochodzenie i historię jabłek. Pani Aneta opowiedziała dzieciom o wartościach odżywczych, a także o wpływie jabłek na nasze zdrowie. Podała 10 powodów dla których warto jeść jabłka. Następnie dzieci wysłuchały opowiadania o tym, że jabłuszkiem można się podzielić. Dzieci również otrzymały jabłuszka którymi się podzieliły.

czwartek, 24-10-2019, 11:46 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 66
Spotkanie z muzyką klasyczną

Z muzyką poważną na wesoło i poważnie nasze przedszkolaki bawiły się 17 października 2019 r. za sprawą artystów z Agencji Artystycznej ,,MAT” z Olsztyna. Muzycy prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci w Szkole Podstawowej w Goworowie, z których nasze dzieci chętnie korzystają. Comiesięczne mini koncerty pozwalają dzieciom usłyszeć na żywo muzykę klasyczną oraz poznać niektóre instrumenty muzyczne wchodzące w skład orkiestry symfonicznej. Tym razem przedszkolaki uczestniczyły w audycji muzycznej pt. ,,Blaszane granie”.

czwartek, 24-10-2019, 11:43 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 47
Wycieczka do lasu i sadu

Korzystając z pięknej, jesiennej pogody pełnej słońca w środę 16.10.2019r. dzieci z Przedszkola Samorządowego wraz z nauczycielami i opiekunami wybrały się na wycieczkę do lasu w miejscowości Pasieki na terenie leśnictwa Goworowo. Głównym celem wizyty w lesie było przybliżenie dzieciom środowiska przyrodniczego oraz zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w świecie roślin i zwierząt. Przedszkolaki na czele z leśniczym panem Ireneuszem Kucińskim wyruszyły na spacer leśnymi dróżkami. Dzieci poznawały przyrodę używając różnych zmysłów.

czwartek, 24-10-2019, 11:40 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 48
Uroczystość „Pasowania” i obchody „Dnia Edukacji Narodowej”

Dzieci z grupy „Muchomorki” od połowy września pod okiem swoich nauczycielek pani Basi i pani Wiesi uczyły się wierszy, piosenek i tańców. Wszystko w związku z najważniejszą dla każdego malucha rozpoczynającego edukacje przedszkolną uroczystością przedszkolną. 15 października 2019 r. w naszym przedszkolu odbyło się „Pasowanie na przedszkolaka”. Tradycyjnie uroczystość ta połączona została z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

czwartek, 24-10-2019, 11:38 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 83
Konkurs kulinarny w Lipiance

17 października 2019r. w Lipiance odbył się najpyszniejszy konkurs w regionie, czyli „Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne seniorów”. Była to XVI edycja tego wydarzenia. Zgłosiła się rekordowa ilość uczestników, w czterech kategoriach wykonawczych udział wzięło 71 osób.

środa, 23-10-2019, 09:46 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 208
Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych. „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1843, z późn. zm.) (zwanego dalej „rozporządzeniem”), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

Pomoc przyznaje się podmiotowi, który:

środa, 23-10-2019, 08:47 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 47
Zapytane ofertowe

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dostawy i montażu stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Damiętach. Zamówienie dotyczy montażu 16 szt. kompletnych okien o parametrach i wymiarach określonych w wykazie stolarki okiennej, przedmiarze robót i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania. Prace należy wykonać do dnia 16 grudnia 2019 r. Oferty w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres zgk_goworowo@wp.pl w terminie do dnia 25 października br., do godz. 9.00.

Ryszard Mikulski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie

Przedmiar robót

SST

Wykaz stolarki

wtorek, 22-10-2019, 15:02 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 74
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 28 października 2019 r. o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Goworowo

odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Kontrola realizacji uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

wtorek, 22-10-2019, 14:57 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 45
XIV Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 28 października 2019 r. zwołuję XIV Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 2.  Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie,
 • w sprawie przyjęcia „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2019-2023”,
 • w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

proj. uchw. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK w Goworowie

proj. uchw. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

proj. uchw. w sprawie przyjęcia WSPO Gminy Goworowo na lata 2019-2023

proj. uchw. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028 (2)

wtorek, 22-10-2019, 14:25 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 48
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011