Gmina Goworowo

dziś jest: 16 lutego 2019
Imieniny: Danuty, Julianny, Daniela
Wróżymy w …

Wieczór andrzejkowy to wspaniała okazja, aby spotkać się w gronie przyjaciół. Dobrą zabawę z pewnością umilą tradycyjne wróżby andrzejkowe. W noc z 29 na 30 listopada, czyli w wigilię dnia św. Andrzeja, zgodnie z tradycją, św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy wszystkim pragnącym poznać, jaka przyszłość ich czeka w uczuciach, zdrowiu, pracy.

Poznaj swoją przyszłość – powróż sobie z nami. Zapraszamy Was do naszych klubokawiarnia dla dzieci w Goworowie, Lipiance i Brzeźnie. Mamy przygotowane mnóstwo wróżb i dobrej zabawy.

Do zobaczenia 30 listopada w Goworowie: godz. 17:00, Lipiance: godz. 16:00, Brzeźnie: godz. 16:00.

Zaprasza Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.

środa, 28 Listopad 2018, 16:39 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 96
II Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam że  na dzień 30 listopada 2018 r. zwołuję II Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018 ,
 • w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy,
 • w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 • w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 • w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                             Krystyna Subczyńska

do pobrania:

powol. kom rewizyjnej

powoł. komisji RG

owołan. kom. skarg

w spr. wyb. przew kom. rew

projekt uchw. w sp. zmian w budżecie II sesja

 

środa, 28 Listopad 2018, 14:11 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 80
Zagraj w turnieju szachowym

Po raz piąty Organizatorzy Powiatowego Turnieju Szachowego „Szach – Mat” zapraszają na sportowe spotkanie.

Aby pożytecznie i ciekawie spędzić czas wolny, wystarczy zapoznać się z regulaminem turnieju, zgłosić swój udział i przyjechać do Goworowa.

Czekamy na Was 2 grudnia (niedziela) 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.

Zgłoszenia należy dokonać osobiście w dniu turnieju w godz. 9:30– 9:50.

Organizatorzy informują:

Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, w tempie 30 minut na partię (15 minut dla zawodnika) wspólny dla juniorów i seniorów z zachowaniem oddzielnej klasyfikacji. Kojarzenie komputerowe programem ChessArbiter. Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZ Szach. W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc decydują kolejno:

 • średni Buchholz;
 • pełny Buchholz;
 • progresja;
 • liczba zwycięstw.

Nagrody dla zwycięzców ufundowali: Wójt Gminy Goworowo, Powiat Ostrołęcki, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, PHU „Bursztyn” w Goworowie.

Sportowe spotkanie przy szachach zorganizowali dla Was:

 • Wójt Gminy Goworowo
 • Powiat Ostrołęcki
 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
 • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
 • Uczniowski Klub Sportowy „Trops” w Goworowie

Do pobrania Regulamin turnieju szachowego regulamin 2018

Do zobaczenia w Goworowie :)

środa, 28 Listopad 2018, 11:58 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 280
OGŁOSZENIE

Z dniem 23.11. 2018 r. zajęcia na Kompleksie Boisk Sportowych ” Orlik 2012 ” w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie  zostają zawieszone na okres przerwy zimowej.

Animator

Beata Bednarczyk

wtorek, 27 Listopad 2018, 10:42 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 76
Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej

 

26 listopada 2018 roku w Szkoła Podstawowa w Pasiekach uczciła jubileusz Odzyskania Niepodległości śpiewająco. Odbył się tego dnia Gminny Konkurs Piosenki Uczniowskiej. Do udziału w konkursie zgłosiło się 12 uczestników ze szkół podstawowych gminy Goworowo. Uczestnicy zachwycili publiczność i jurorów doborem oraz wykonaniem przygotowanych utworów. Jak zawsze poziom artystyczny był bardzo wysoki.

wtorek, 27 Listopad 2018, 08:18 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 80
Kurs udzielania pierwszej pomocy

Kurs udzielania pierwszej pomocyDnia 26 listopada mieliśmy okazję gościć w naszych skromnych progach przedstawicieli Grupy Ratowniczej Nadzieja z Ostrołęki oraz przedstawicielkę Komedy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Uczestnicy ŚDS Czarnowo mieli niepowtarzalną okazję, aby nabyć wiedzę dotycząca podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej. Uzyskaliśmy informację dotyczące zasad postępowania w wypadku zatrzymania krążenia, utraty przytomności czy zadławienia osoby dorosłej.

poniedziałek, 26 Listopad 2018, 16:33 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 75
Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów[1].

Pod pojęciem „grunty zabudowane na cele mieszkaniowe” należy rozumieć wyłącznie nieruchomości zabudowane budynkami:

1)  mieszkalnymi jednorodzinnymi,

2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,

3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów  i budynków stanowić będzie  zaświadczenie potwierdzające przekształcenie,  wydawane przez:

1) starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej – w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa;

2) dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego – w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty;

3) odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa – w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

4) dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot.

Wójt wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Przekształcenie jest odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania na rzecz dotychczasowego właściciela  corocznej opłaty, przez okres 20 lat licząc od dnia przekształcenia. Wysokości opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty będzie mógł zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

Więcej informacji dotyczących przekształcenia się w prawo własności gruntów można uzyskać w Urzędzie Gminy Goworowo, pokój nr 17.

 

[1]Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716).

Wójt Gminy –  Piotr Kosiorek

poniedziałek, 26 Listopad 2018, 14:27 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 72
Spotkanie Autorskie z Joanną Brodowską

Spotkanie Autorskie z Joanną BrodowskąDnia 08.11.2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie wraz z Filią Biblioteczną w Kuninie, zorganizowała spotkanie autorskie z pisarką Panią Joanną Brodowską – autorką opowiadań, bajek i tekstów piosenek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Kuninie oddział przedszkolny oraz klasy 0 –III. Pani Joanna wraz z pacynką Malwiną bardzo szybko nawiązała kontakt z dziećmi. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali bajki pt. „Leśne spotkanie”, próbując stworzyć własną bajkę i jej bohaterów. Bawiły się i tańczyły przy dźwiękach gitary a pacynka Malwina uczyła ich gestów przyjaźni. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali pamiątkowe zakładki do książki.

piątek, 23 Listopad 2018, 17:40 | autor: Jacek Olewiecki GBP w Goworowie
Liczba odsłon: 80
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.27.2018.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – regulamin utrzymania czystości

Załącznik nr 8 – uchwała w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Załącznik nr 9 – zestawienie nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Załącznik nr 10 – wykaz numerów domów cz. 1

Załącznik nr 10 – wykaz numerów domów cz. 2

Załącznik nr 11 – wykaz dróg na terenie gminy Goworowo

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 23 Listopad 2018, 15:46 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 91
Konkurs na stanowisko Kierownika GOPS w Goworowie

Wójt Gminy Goworowo

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy

w Goworowie

do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Klauzula dla ubiegających się o zatrudnienie

piątek, 23 Listopad 2018, 14:33 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 116
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011