Gmina Goworowo

dziś jest: 23 września 2019
Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.13.2019.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – regulamin utrzymania czystości

Załącznik nr 7 – uchwała o sposobie zagospodarowania odpadów komunalnych

Załącznik nr 8 – zestawienie nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Załącznik nr 9 – wykaz numerów domów

Załącznik nr 10 – wykaz dróg na terenie gminy Goworowo

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 14 Czerwiec 2019, 15:29 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 158
Odbiór odpadów wielkogabarytowych – terminy

Odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców z terenu gminy Goworowo odbędzie się w następujących terminach:

Do pobrania:

terminy odbioru odpadów

piątek, 14 Czerwiec 2019, 13:15 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 412
Wakacyjne wyjazdy z GOKSiR
piątek, 14 Czerwiec 2019, 09:09 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 125
Policyjne motocykle w ŚDS w Czarnowie

PPolicyjne motocykle w ŚDSo raz pierwszy w naszym ośrodku. Na takie wydarzenie nasi uczestnicy czekali od bardzo dawna. W piątkowe bardzo gorące popołudnie nasz dom odwiedzili Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, którzy na co dzień za pomocą motocykli patrolują okolice naszego powiatu. Tego dnia podopieczni ośrodka skorzystali z bardzo otwartego serca Pana Łukasza i Pana Karola, którzy obdarzyli nas zaufaniem, pozwolili i pomogli zapoznać się z ich pracą na motocyklu. My za to mogliśmy choć przez chwilę poczuć tę moc, usiąść na motorze obejrzeć go od „kuchni” oraz zrobić sobie wspólne zdjęcie. Bardzo gratulujemy Panom podejścia do nas, bo osoby niepełnosprawne potrzebują go inaczej.

piątek, 14 Czerwiec 2019, 07:31 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 152
DZIEŃ RADOŚCI – WSZYSCY RAZEM

Pod takim hasłem w sobotę 8 czerwca odbyła się VI Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Niepełnosprawni zawodnicy z 5 gmin startowali w 7 konkurencjach sportowo – rekreacyjnych. Mimo upału, woli walki,  chęci  i zapału nie brakowało. Sędziowie ochotnicy z GOKSiR  i z Klubu Sportowego  Orz pod nadzorem instruktora sportu p. A.Wachowskiej i prezesa klubu Orz p. B. Dziełaka sprawnie przeprowadzili zawody, podliczyli punkty i wyłonili zwycięzców, którzy oprócz nagród rzeczowych, przygotowanych dla wszystkich zawodników, otrzymali medale. Dzielni strażacy – ochotnicy z Goworowa przygotowali dla nas kurtynę wodną, więc i ochłodzić się było można. Organizatorzy  zadbali o napoje i słodkie przekąski w trakcie zawodów. Po zawodach wszyscy mogli zregenerować siły pysznym obiadem przygotowanym przez kuchnię Szkoły Podstawowej z pomocą harcerzy i wolontariuszy. Panie z wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji częstowały chętnych watą cukrową.  Imprezę uważamy za bardzo udaną. Cieszymy się, że w tym dniu niepełnosprawni nie tylko mogli się zaprezentować, pokazać, że potrafią wiele,  ale także poczuć się integralną częścią naszej lokalnej społeczności.

Organizatorzy

czwartek, 13 Czerwiec 2019, 17:28 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 355
Ogłoszenie

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 1100  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr IV z posiedzenia komisji.
 3. Przedstawienie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe i ocena ich realizacji w ramach współfinansowania działalności na terenie Gminy Goworowo.
 4. Ocena oferty i harmonogramu zajęć organizowanych podczas wakacji w poszczególnych placówkach oświatowych, GOKSiR i Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie
 5. Przedstawienia przez kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej planowanych działań na 2019r. pod kątem rozwoju czytelnictwa w gminie .
 6. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Justyna Kępa

czwartek, 13 Czerwiec 2019, 14:42 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 152
Ogłoszenie

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2019r o godz. 1300  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr III z posiedzenia komisji.
 3. Przedstawienie informacji o zakresie działalności ochrony przeciwpożarowej gminy Goworowo oraz informacja o działalności OSP w 2018 roku.
 4. Wypracowanie stanowiska dot. pisma w sprawie zorganizowania wyjazdowego posiedzenia komisji do miejscowości Brzeźno.
 5. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

czwartek, 13 Czerwiec 2019, 14:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 112
X Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 18 czerwca 2019r. zwołuję X Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej

w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 1. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Goworowo za 2018r.
 2. Debata.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goworowo wotum zaufania.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.
 5. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok.
 6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
 7. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 • w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

proj. uchw. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goworowo wotum zaufania

proj. uchw. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2018 rok proj. uchw. w sparwie przekazania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

proj. uchw. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo

proj.uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019

czwartek, 13 Czerwiec 2019, 14:34 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 129
Dzień Dziecka z Biblioteką

Dzień Dziecka z BibliotekąDnia 02 czerwca 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie wraz z Filiami wzięła udział w Festynie z okazji Dnia Dziecka. Festyn odbył się na kompleksie boisk sportowych Orlik przy Szkole Podstawowej w Goworowie. Wśród licznych atrakcji jakie czekały na najmłodszych uczestników, biblioteka przygotowała warsztaty plastyczno-techniczne. Można było wykonać własnoręcznie zakładkę do książki, rozwiązać krzyżówkę lub quiz bajkowy, lecz największą frajdę sprawiło dzieciom wykonanie gniotek.

Na wszystkich uczestników czekały liczne nagrody. Bardzo dziękujemy za mile spędzony wspólnie czas.

środa, 12 Czerwiec 2019, 17:43 | autor: Jacek Olewiecki GBP w Goworowie
Liczba odsłon: 183
Kunin – 43 Rocznica Kapłaństwa ks. Proboszcza Józefa Kacperskiego

KAPŁAN – to on w imieniu Boga przyjmuje nas do wspólnoty wierzących, on uczestniczy we wszystkich sakramentach od chrztu świętego po sakrament chorych – przez bierzmowanie, pokutę, Eucharystię i sakrament małżeństwa. Przez cały czas obecny jest w naszym życiu, jest świadkiem naszych radości, sukcesów, wszelkich życiowych porażek, udziela nam rad i czasami napomina. We wszystkich momentach naszego życia Chrystus przychodzi do nas za pośrednictwem kapłana.

6 czerwca 2019r. uczestniczyliśmy we Mszy Świętej koncelebrowanej przez siedmiu kapłanów, którzy dziękowali Bogu za 43 lata posługi kapłańskiej. Jednym ze świętujących rocznicę kapłanów był  Ksiądz Proboszcz Józef Kacperski. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kuninie przygotowali oprawę liturgiczną Mszy Świętej, a następnie przedstawili program słowno-muzyczny pt. „Zamyślenia o kapłaństwie”. Były życzenia od uczniów, pracowników szkoły, samorządowców, strażaków, Klubu Seniora i wspólnot parafialnych.

środa, 12 Czerwiec 2019, 12:26 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 271
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011