Gmina Goworowo

dziś jest: 18 września 2020
Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Zawiadamiam, że w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 1400  w  sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII/2020 z posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Monika Dzierzgowska

wtorek, 16-06-2020, 07:54 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 117
Szanowni Mieszkańcy !!!!!

W związku z ogłoszonym stanem epidemii proszę o rozważenie możliwości osobistego uczestnictwa w sesji. Jednocześnie przypominając, iż biorąc udział w posiedzeniu zobowiązani jesteście Państwo do poruszania się po urzędzie w maseczkach ochronnych lub innym nakryciu nosa i ust. Dodatkowo w placówce obowiązuje dezynfekcja rąk, którą przeprowadza się po wejściu do budynku, pamiętając o zachowaniu od siebie stosownych odległości wytyczonych przez ministerstwo.

Proszę o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, zachęcając przy tym  do uczestnictwa w sesji on – line.                                                              

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńsk

wtorek, 16-06-2020, 07:35 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 125
XXII Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 22 czerwca 2019r. zwołuję XXII Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XX i XXI Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Goworowo za 2019 r.
 5. Debata.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goworowo wotum zaufania.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok.
 9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo.
 14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

wtorek, 16-06-2020, 07:10 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 135

Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 12 czerwca 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 • BIEDROŃ Robert, lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny Roberta Biedronia;
 • BOSAK Krzysztof, lat 38, wykształcenie średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Konfederacji Wolność i Niepodległość;
 • DUDA Andrzej Sebastian, lat 48, wykształcenie wyższe prawnicze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie należy do partii politycznej;
 • HOŁOWNIA Szymon Franciszek, lat 43, wykształcenie średnie, wykonujący zawód publicysty, miejsce pracy: własna działalność gospodarcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii politycznej;
 • JAKUBIAK Marek, lat 61, wykształcenie średnie, wykonujący zawód menadżera, miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, członek Federacji dla Rzeczypospolitej;
 • KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin, lat 38, wykształcenie wyższe medyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;
 • PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, lat 54, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy – Europa Christi;
 • TANAJNO Paweł Jan, lat 44, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;
 • TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz, lat 48, wykształcenie wyższe politologiczne, wykonujący zawód pracownika samorządowego, miejsce pracy: Urząd m.st. Warszawy, zamieszkały w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej RP;
 • WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz, lat 66, wykształcenie wyższe, wykonujący zawód zarządcy, miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego, zamieszkały w Poznaniu, członek Unii Pracy;
 • ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64, wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna działalność, zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu.

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Sylwester Marciniak

poniedziałek, 15-06-2020, 15:03 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 140
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 12.06.2020 r.

piątek, 12-06-2020, 21:48 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 144
Zapytanie ofertowe folie rolnicze

piątek, 12-06-2020, 13:36 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 164
Zapytanie ofertowe wyroby azbestowe

 

Załącznik do zapytania

piątek, 12-06-2020, 13:35 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 190
Informacja Komisarza Wyborczego – obwody głosowania

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Do pobrania:

Obwody głosowania

piątek, 12-06-2020, 07:55 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 159
Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie

infoKierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie pragnie poinformować opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu gminy Goworowo jak również osoby niepełnosprawne o możliwości skorzystania z usług wspierająco-aktywizujących realizowanych przez kadrę ŚDS. Obecnie placówka dysponuje jednym wolnym miejsce (osoby posiadające orzeczenie  o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi).

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą związaną z prowadzonymi odziaływaniami terapeutycznymi.

wtorek, 09-06-2020, 16:01 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 426
Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

wtorek, 09-06-2020, 14:09 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 131
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011