Gmina Goworowo

dziś jest: 19 sierpnia 2019
Imieniny: Bolesława, Juliana, Jana
Zbiórka elektrośmieci

czwartek, 16 Maj 2019, 11:05 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 255
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2019r o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr II z posiedzenia komisji.
 3. Omówienie projektów uchwał.
 4. Wypracowanie przez komisje opinii do projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

czwartek, 16 Maj 2019, 07:44 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 136
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zawiadamiam, że w dniu 20 maja  2019r. o godz. 1200  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z V posiedzenia komisji.
 3. Omówienie projektów uchwał.
 4. Wypracowanie przez komisje opinii do projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Monika Dzierzgowska

czwartek, 16 Maj 2019, 07:43 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 136
IX Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 23 maja 2019r. zwołuję IX Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminu Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w związku z realizacją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie i Daniłowie”,
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019r,
 • w prawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek”,
 • w sprawie opłaty targowej,
 • w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla sołectwa Goworówek,
 • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sparwie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie

proj. uchw. w sprawie ogranicznenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych

proj. uchw. w sprawie opłaty targowej

proj. uchw. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek

proj. uchw. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych …

proj. uchw. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019r

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028

czwartek, 16 Maj 2019, 07:38 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 147
VIII Bieg Goworowski

VIII Bieg Goworowski

VIII Bieg Goworowski – plakat

środa, 15 Maj 2019, 17:11 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 172
Gminny Konkurs Recytatorski

 

14 maja bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Pasiekach odbył się cyklicznie już organizowany, Gminny Konkurs Recytatorski. Organizatorem konkursu była nauczycielka języka polskiego– p. Agnieszka Solmińska, a  współorganizatorem  Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie, która była także fundatorem nagród. Udział w nim wzięło 13 uczestników ze szkół podstawowych gminy Goworowo – uczniowie z Pasiek, Kunina i Goworowa. W tym roku uczniowie prezentowali recytację fragmentów prozy.

środa, 15 Maj 2019, 08:18 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 206
Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Goworowie

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Goworowie.

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 51-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Goworowie

klauzula RODO

oswiadczenie kandydata

wtorek, 14 Maj 2019, 14:47 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 153
Spotkanie z Pisarką książek dla dzieci.
wtorek, 14 Maj 2019, 14:30 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 126
Wyjazd nad morze

 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie oferuje wyjazd wypoczynkowy nad morze. Przez trzy dni będziecie mogli wypocząć w miejscowości Jastrzębia Góra, w otoczeniu malowniczych klifów, wąwozów i zatoczek.

Już dziś zaplanuj swój urlop na 25 – 26 – 27 czerwca.

Zapisy i informacje oraz wpłaty przyjmujemy w GOKSiR w Goworowie, ul. Szkolna 16a, tel. 29 76 15 246 lub 514225564.

Do usłyszenia, do zobaczenia.

 

wtorek, 14 Maj 2019, 10:28 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 123
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Struniawy zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Struniawy, które odbędzie się w dniu 16 maja 2019r. o godz. 16.30  w mieszkaniu Pani Danuty Dobkowskiej .

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13 Maj 2019, 16:25 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 133
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011