Gmina Goworowo

dziś jest: 19 lutego 2019
Imieniny: Arnolda, Konrada, Mansweta
Informacja dotycząca podatku od środków transportowych.

Urząd Gminy Goworowo przypomina że, osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane :

1) corocznie składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany  rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru ,a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

2)  odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności  mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego , lub zmianę miejsca zamieszkania , lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności

3)   wpłacić  bez wezwania do dnia 15 lutego 2019 roku I ratę podatku od środków transportowych.

W  2019 roku  obowiązują stawki podatku  z roku 2018 uchwalone  uchwałą Rady Gminy Goworowo Nr XXVII/166/16 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo, ogłoszone  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  w  2016 r. poz. 11005.

do pobrania:

DT-1

DT-1/A

 

piątek, 08 Luty 2019, 15:18 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 43
Turniej w siatkówkę dla wszystkich

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie zaprasza sportowców i publiczność do udziału w turnieju siatkówki.

Możesz zgłosić swoją drużynę w dniu turnieju. Drużyna może składać się z dziewcząt i chłopców. Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach: open oraz szkoła podstawowa/gimnazjum.

9 lutego, godz. 9.30

Nagrody w turnieju sfinansował Powiat Ostrołęcki.

Do zobaczenia na hali sportowej w Zespole Szkół Powiatowej w Goworowie.

 

Informacje: GOKSiR w Goworowie, tel. 29 76 15 246

 

piątek, 08 Luty 2019, 14:47 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 23
Spotkanie w sprawie odbioru odpadów

czwartek, 07 Luty 2019, 15:09 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 24
Komunikat Komisarza Wyborczego

Komunikat Komisarza Wyborczego

o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

do pobrania:

Komunikat Komisarza Wyborczego

czwartek, 07 Luty 2019, 12:05 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 22
Oferta pracy w PKP

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Poszukujemy osób na stanowisko:

Nastawniczy

Miejsce pracy: Ostrołęka, Wyszków, Pasieki (pow. ostrołęcki), Gierwaty (pow. ostrołęcki), Przetycz Włościańska (pow. wyszkowski)

Numer referencyjny: WZ/IZ/240/01/19

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • nadzorowanie pracowników wykonujących roboty w podległym okręgu nastawczym,
 • prowadzenie dokumentacji w celu prowadzenia ruchu i ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej na przydzielonym posterunku,
 • obsługa urządzeń w celu przygotowania drogi przebiegu,
 • obserwacja przejeżdżającego taboru kolejowego celem stwierdzenia nieprawidłowości zagrażających dalszej jeździe taboru oraz stwierdzenia końca pociągu.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego,
 • zawodowy staż pracy, odbycie przygotowania zawodowego,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę,
 • bardzo dobry stan zdrowia (1 kat. wzroku, 1 kat. słuchu)*.

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • równoważny czas pracy,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str.1-88, zwanym dalej RODO). Zgodnie z Rozporządzeniem (RODO), w przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata zostanie złożona na stanowisko zgodne z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

* Warunki zdrowotne – fizyczne i psychofizyczne oraz inne wymagania, jakie powinni spełniać pracownicy są określone przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 46).

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do dnia 06.02.2019.

Na powyższe stanowisko aplikować można pod linkiem: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=3EB214A3-6C3D-4300-82B4-119E27A7B8F6&skkcfg=e916b19f4c8d4b7ebdcaaa67a1a16fd6&skklocationId=7059&skkExternalOfferId=98332&skkCountryId=1&skkRegionId=7

 

wtorek, 05 Luty 2019, 15:08 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 21
Wybory sołtysów – Jawory Podmaście

Obwieszczenie – Jawory Podmaście

poniedziałek, 04 Luty 2019, 17:55 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 27
Wspólne posiedzenie komisji – 06.02.2019r.

Zawiadamiam, że w dniu 6 lutego 2019 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo
odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:
1. Bieżące sprawy z zakresu funkcjonowania urzędu.

  Przewodnicząca Rady
Krystyna Subczyńska

poniedziałek, 04 Luty 2019, 17:53 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 20
Wybory sołtysów – Goworówek i Wólka Brzezińska

Obwieszczenie – Wólka Brzezińska

Obwieszczenie – Goworówek

piątek, 01 Luty 2019, 13:29 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 36
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego

23 stycznia 2019 roku odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 21 par małżeńskich, którzy przeżyli wspólnie 50 i 60 lat.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św.  W kościele parafialnym w Goworowie, którą w intencji Jubilatów odprawili: Proboszcz Parafii w Kuninie – ks. Kanonik Józef Kacperski i Proboszcz Parafii w Goworowie – ks. Kanonik Stanisław Siemion.

Jubilaci i ich bliscy, którzy przybyli na zaproszenie władz samorządowych uczestniczyli też w uroczystym spotkaniu zorganizowanym dla nich w restauracji „RELAX” w Goworowie.

czwartek, 31 Styczeń 2019, 15:26 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 69
Nabór na wolne stanowisko Urzędnicze

Wójt Gminy Goworowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Goworowo

07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21

Nazwa stanowiska: ds. obsługi rady gminy i jej organów.

do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi rady gminy

środa, 30 Styczeń 2019, 13:05 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 33
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011