Gmina Goworowo

dziś jest: 07 lipca 2020
Imieniny: Estery, Metodego, Kiry
Informacja – odpady komunalne

Przypominamy, że dnia 20 marca 2020 roku minął termin płatności I raty za odbiór odpadów komunalnych. Prosimy o regulowanie należności.

W związku z trwającą epidemią koronawirusa preferowaną formą płatności jest płatność przelewem na konto bankowe.

Więcej informacji pod nr telefonu: 297693734.

środa, 01-04-2020, 10:07 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 164
Informacja dla przedsiębiorców

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG:
1. Zalecamy informowanie przedsiębiorców o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.
2. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.
3. Przypominamy o konieczności potwierdzania tożsamości składającego wniosek i uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemca (art. 8 ust.3 i 8 ustawy o CEIDG i PIP).
4. W przypadku złożenia już wniosku papierowego, w szczególności gdy został on złożony w biurze podawczym, wrzucony do urny itp. proponujemy wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, poprawy wniosku jeśli zawiera błędy lub w celu weryfikacji tożsamości. Zalecamy by w wezwaniu poinformować o możliwości złożenia wniosku w innym, dowolnym przez przedsiębiorcę terminie

środa, 01-04-2020, 08:49 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 90
Komunikat

Wójt Gminy Goworowo informuje, że o godzinie: 9:05, 12:05, 16:05, 19:05 będą przekazywane cykliczne komunikaty ostrzegawcze

dla ludności przed zakażeniami (w związku z koronawirusem) w formie pliku dźwiękowego nadawane przez Starostwo Powiatowe

w Ostrołęce Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

środa, 01-04-2020, 07:55 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 122
Transmisja – XX Sesja Rady Gminy Goworowo – 31.03.2020r.
wtorek, 31-03-2020, 11:07 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 182
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.5.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Termomodernizacja świetlicy w Goworowie”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany

Załącznik nr 8 – przedmiar robót

Załącznik nr 9 – SST branża budowlana

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 8 – przedmiar robót

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 30-03-2020, 14:08 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 155
Informacja o odwołaniu wspólnego posiedzenia komisji zwołanego na dzień 31 marca 2020r.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo wraz z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, iż w związku z wprowadzeniem działań zapobiegawczych wprowadzonych przez ogłoszenie epidemii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowirusa SARS-Cov-2, wspólne posiedzenie komisji zwołane na dzień 31 marca 2020 roku o godz. 12.00 zostaje odwołane.
Najbliższa XX Sesja Rady Gminy Goworowo, zwołana na dzień 31 marca 2020 roku o godz. 13.30 odbędzie się według planu. Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo zaprasza Mieszkańców do oglądania  wideo relacji z obrad sesji, która transmitowana będzie „na żywo” na kanale YouTube lub na stronie internetowej Gminy Goworowo www.goworowo.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo:

Krystyna Subczyńska

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:
Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska
Jerzy Manowski, Jakub Podleś, Janusz Żebrowski

poniedziałek, 30-03-2020, 10:16 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 96
Zasady kwarantanny domowej dla osób powracających z zagranicy.

ulotka kwarantanna
Do pobrania ulotka informacyjna.

poniedziałek, 30-03-2020, 09:14 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 112
Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej, Wójt Gminy Goworowo informuje o sposobie zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Zgłoszenie może zostać

  • przesłane skanem pocztą elektroniczną najpóźniej do 10 kwietnia 2020r. w godzinach pracy urzędu na adres: m.skierkowska@goworowo.pl; osoba do kontaktu – Marianna Skierkowska, tel. 29 769 37 10. Oryginały zgłoszeń należy przesłać pocztą tradycyjną,
  • dostarczone do urzędu w zaklejonej kopercie do punktu przyjęcia korespondencji. Osoba przyjmująca potwierdzi e-mailem przyjęcie zgłoszenia. Upoważnienie pełnomocnika wyborczego do zgłaszania kandydatów może być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do zgłaszania kandydatów.

Wójt Gminy
Piotr Kosiorek

Treść informacji w formacie PDF

piątek, 27-03-2020, 13:10 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 130
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołręce

czwartek, 26-03-2020, 10:57 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 109
Konkurs „Policjant, który mi pomógł”

          Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji przeprowadza aktualnie 13 edycję ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Jego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
          Obecność wśród laureatów tego konkursu to ogromne wyróżnienie i wyjątkowy dowód uznania społeczności lokalnej dla profesjonalizmu i determinacji policjantów w działaniach podejmowanych na rzecz pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
          Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów wdrażających systemowe działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowiskach lokalnych oraz osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.
          Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
         
          Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.niebieska.linia.pl (http://www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php) oraz www.policja.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2020 roku.
          Formularz zgłoszeniowy można przesłać na adres pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres „Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa ul. Korotyńskiego 13.

Załączniki do pobrania:
Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy do konkursu

czwartek, 26-03-2020, 09:17 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 130
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011