Gmina Goworowo

dziś jest: 22 maja 2019
Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy
Nieodpłatna pomoc prawna

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego.

Do pobrania:

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

środa, 06 Marzec 2019, 11:15 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 62
Zmiany w dopłatach dla rolników

Zaproszenie

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ OSTROŁĘKA

zaprasza 22.03.2019r. o godzinie 11.00 na szkolenie

,,Płatności bezpośrednie 2019 – zmiany w przepisach’’

Szkolenie odbędzie się w GOKSiR ul. Szkolna 16a w Goworowie.

 Informacji udziela: Bogumiła Bałas – Stażysta Doradca PZDR Ostrołęka               

 Kontakt: Tel : 723436173

środa, 06 Marzec 2019, 10:38 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 63
Informacja lekarza weterynarii

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce dotycząca praktycznych wskazówek dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

Do pobrania:

informacja dla rolników

wtorek, 05 Marzec 2019, 13:37 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 74
Badania mammograficzne

Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka  zaprasza mieszkanki Gminy Goworowo na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania zostaną przeprowadzane w Mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii.

Przed przystąpieniem do badania Panie wypełniają specjalnie opracowane ankiety, które zawierają informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez lekarzy. Jedno badanie obejmuje wykonanie 4 projekcji (po dwie projekcje na każdą pierś).

        Badania w Goworowie będą wykonane w dniu  24 maja  2019 roku w godzinach od   9-17.

Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia (rocznik 1950-1969).

Rejestracja telefoniczna: 58 767 34 55 lub 58 767 34 77

wtorek, 05 Marzec 2019, 13:29 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 71
VI Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 11 marca 2019 r. zwołuję VI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej

w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 • w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019 – 2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2019 roku”,
 • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Goworowo za udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i w szkoleniach pożarniczych,
 • w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia,
 • w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Gospodarki Finansowej,
 • w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.
 1. Przedstawienie planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Goworowo i Rady Gminy Goworowo na rok 2019.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

 Przewodnicząca Rady Gminy

 Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK w Goworowie

proj. uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

proj. uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019

proj. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie WPFGG na lata 2019-2028

wtorek, 05 Marzec 2019, 13:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 78
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statusu Sołectwa Kaczka zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Kaczka, które odbędzie się w dniu 12 marca 2019r. w budynku byłej Szkoły Podstawowej o godz. 1200.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Zaopiniowanie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

wtorek, 05 Marzec 2019, 13:16 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 78
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statusu Sołectwa Goworowo zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Goworowo, które odbędzie się w dniu 15 marca 2019r. w budynku Urzędu Gminy Goworowo o godz. 1700.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Zaopiniowanie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

  Wójt Gminy Goworowo

 Piotr Kosiorek

wtorek, 05 Marzec 2019, 13:14 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 69
Zapraszamy na sportowe spotkania

 

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania sportowe oldbojów.

Spotykamy się w każdy czwartek w godz. 19.00 -20.00 na hali sportowej ZSP w Goworowie .

Więcej informacji  w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, tel. 29 761 52 46

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu za inicjatywę.

 

wtorek, 05 Marzec 2019, 12:12 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 87
Zapraszamy Panie na spotkanie z okazji Dnia Kobiet

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza 8 marca o godz. 17.00

do świetlicy w Brzeźnie, na program artystyczny przygotowany z okazji Dnia Kobiet.

 

wtorek, 05 Marzec 2019, 09:20 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 86
Bal karnawałowy w ŚDS w Czarnowie

Bal karnawałowy 2019Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą Uczestników, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas.

W dniu 28 lutego 2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnowie odbył się Bal Karnawałowy. Tego dnia już od rana w ośrodku pojawiały się kolorowe postacie. W Sali tanecznej można było spotkać wróżkę królewnę, pirata, pielęgniarkę nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać Uczestników było bardzo trudno. W pierwszej kolejności Uczestnicy mieli możliwość pozowania do zdjęcia grupowego oraz zdjęć indywidualnych.

poniedziałek, 04 Marzec 2019, 16:56 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 72
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011