Gmina Goworowo

dziś jest: 02 marca 2021
Imieniny: Heleny, Henryka, Halszki
Zaproszenie na szkolenie

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

wtorek, 24-11-2020, 10:21 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 91
Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych

Do końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla polskiego rolnictwa znaczenie ma KAŻDY wypełniony formularz spisowy, dlatego warto o tym przypominać w gronie swoich sąsiadów i znajomych.

Wielu z Państwa już spisało swoje gospodarstwo rolne pokazując, że zależy Wam na wypełnieniu obowiązku spisowego, że jesteście świadomi wagi tego przedsięwzięcia, wreszcie, że ważny jest dla Was wizerunek waszej gminy na tle pozostałych biorących udział w spisie.

Mamy pełną świadomość, że czas jest trudny i każdy z Państwa przede wszystkim myśli z troską o zdrowiu najbliższych, niepokoi się o przyszłość i stabilność ekonomiczną swoich rodzin. Po dniach pełnych trosk i pracy nie starcza już czasu na spędzenie kilkunastu minut na stronie spisowej.

Zachęcamy jednak, aby te ostatnie dni listopada były wyrazem gminnej mobilizacji. Zbierzcie siły, przełamcie niechęć i wypełnijcie formularz spisowy na https:\\spisrolny.gov.pl.

wtorek, 24-11-2020, 10:12 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 91
Zgłoś swoją organizację!

Mapa Aktywności Społecznych ciągle wzbogaca się o nowe organizacje, a wśród nich podmioty z terenu gminy Goworowo: Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”, Ochotnicza Straż Pożarna w Goworowie, Koło Gospodyń Wiejskich „Ponikiewianki” w Ponikwi Dużej, Ochotnicza Straż Pożarna w Ponikwi Dużej, Uczniowski Klub Sportowy TROPS w Goworowie, ZaRadne Kruszewianki z Kruszewa, Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi „Sąsiad”, Klub Sportowy Orz Goworowo, Koło Gospodyń Wiejskich „Nie ma lipy” w Lipiance, itd.

Zobacz, kto z naszych wspólnych znajomych jest na mapie http://www.mapaaktywnoscispolecznych.pl/

Jeśli Twoja organizacja jeszcze nie zaznaczyła obecności na mapie aktywności społecznych Północno – Wschodniego Mazowsza, to wystarczy kliknąć w ten link http://www.mapaaktywnoscispolecznych.pl/dodaj-organizacje/ , wpisać kilka podstawowych danych, zatwierdzić regulamin i wysłać zgłoszenie.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji służą pomocą przy zgłoszeniu Twojej organizacji, zadzwoń – 297615246, zrobimy to „od ręki”.

piątek, 20-11-2020, 11:12 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 91
Życzenia

piątek, 20-11-2020, 09:41 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 120
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej zawiadamia, że posiedzenie komisji w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) – z wykorzystaniem trybu zdalnego.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr XVI/2020 z posiedzenia komisji.
  3. Analiza stanu pozyskiwania środków z realizacji projektów ze środków zewnętrznych przez  jednostki organizacyjne gminy: GOKSiR, GOPS,  DŚ, Placówki Oświatowe- okres: 1.07.2019-1.07.2020 : Przygotowujący –  dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.
  4. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Goworowo za rok szkolny 2019/2020.
  5. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2021- opinia komisji.
  6. Omówienie projektów uchwał.
  7. Sprawy bieżące.

 

    Przewodnicząca Komisji

       Justyna Kępa

piątek, 20-11-2020, 09:21 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 102
Dla Was te życzenia!

piątek, 20-11-2020, 09:20 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 111

piątek, 20-11-2020, 08:28 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 83
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2020r. o godz. 1100 w sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.
3. Podjęcie stanowiska w sprawie anonimowej skargi z dnia 12.11.2020.
4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Jakub Podleś

Informuję, że z uwagi na ograniczenia w organizowaniu spotkań i zebrań nałożone na drodze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zwołane posiedzenie komisji może odbyć się wyłącznie z udziałem członków komisji Rady Gminy Goworowo. Decyzja ta podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną kraju. Proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń.
Jednocześnie przypominam, iż biorąc udział w posiedzeniu zobowiązani jesteśmy do poruszania się po urzędzie w maseczkach ochronnych lub innym nakryciu nosa i ust. Dodatkowo w placówce obowiązuje dezynfekcja rąk, którą przeprowadza się po wejściu do budynku. Pamiętajmy również o zachowaniu od siebie stosownych odległości wytyczonych przez ministerstwo.

Przewodniczący Komisji
Jakub Podleś

czwartek, 19-11-2020, 15:05 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 120
Uruchamiamy wypożyczanie przed budynkiem biblioteki

Drodzy Czytelnicy,

Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej uruchamiamy dla Czytelników wypożyczanie i zwrot książek z maksymalnym ograniczeniem kontaktów.

Działać będziemy w sposób następujący:

czwartek, 19-11-2020, 11:31 | autor: Jacek Olewiecki GBP w Goworowie
Liczba odsłon: 138
Konsultacje

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2021 r.

Formularz

środa, 18-11-2020, 14:58 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 93
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011