Gmina Goworowo

dziś jest: 20 lutego 2020
Imieniny: Leona, Ludomiła, Lubomira
XVI Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 27 listopada 2019r. zwołuję XVI Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV i XV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie zmiany projektu uchwały NR XXIII/146/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,
 • w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

proj. uchw. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (…)

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019 (2)

proj. uchw. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.146.16 RG Goworowo z dnia 29 czerwca w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (…)

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028 (2)

czwartek, 21-11-2019, 08:03 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 122
Teatrzyk w przedszkolu ” Rodzinka jak malinka”

 

12 listopada 2019r. nasze przedszkole odwiedził Teatr Profilaktyczny Edukacja i Animacja ” Magic”, który zaprezentował dzieciom program artystyczny zatytułowany ” Rodzinka jak malinka”. Humorystyczna bajka o rodzinie ukazywała takie wartości jak dobro, szacunek, wyrozumiałość, akceptacja.

środa, 20-11-2019, 09:35 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 126
Konkurs” JESIENNE CYFERKI”

W Przedszkolu Samorządowym w Goworowie w październiku odbył się rodzinny konkurs plastyczny z matematyką w tle pod hasłem „Jesienne cyferki”. Organizatorem była Urszula Kordasz. Celem było utrwalenie symboli matematycznych, rozbudzanie u dzieci ciekawości i kreatywnego myślenia, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, dostrzeganie piękna natury i przede wszystkim wzmacnianie więzi rodzinnych. W konkursie wzięło udział 20 dzieci ze wszystkich grup wiekowych.

środa, 20-11-2019, 09:30 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 131
Wycieczka do OCK w Ostrołęce

Teatr jak żadna inna dziedzina sztuki dostarcza różnorodnych emocji, doznań, odczuć, które towarzyszą widzowi wówczas, gdy jest on otwarty na to, co dzieje się na scenie i wokół niego. Dnia 7.11.2019 r. nasze przedszkolaki skorzystały z okazji by na deskach sceny Ostrołęckiego Centrum Kultury za sprawą aktorów łomżyńskiego Teatru Lalki i Aktora obejrzeć spektakl w oparciu o fabułę znanej baśni o „Brzydkim kaczątku”.

środa, 20-11-2019, 09:27 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 116
Nowa sala w Lipiance od PSE!

W Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance odbyło się spotkanie dla dzieci i mieszkańców gminy Goworowo poświęcone edukacji pszczelarskiej. Ten dzień rozpoczęto od wycieczki edukacyjnej  pn. Inna lekcja przyrody – las i i jego mieszkańcy. Leśnicy z Nadleśnictwa Ostrołęka wraz z grupą uczniów ze szkoły podstawowej w Goworowie wyruszyli w teren w poszukiwaniu mieszkańców lasu. Dzieci zapoznały się z zasadami przebywania w lesie, budową lasu oraz dowiedziały się jakie gatunki zwierząt żyją wokół nich. Po dwu godzinnym spacerze dzieci dotarły do Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance. Tu czekali na nich dorośli przyjaciele przyrody – Wójt Gminy Goworowo, Radni Gminy Goworowo, aktywnie działające grupy – koła gospodyń wiejskich z Lipianki, Ponikwi Dużej oraz strażacy z OSP w Lipiance. Na początek kilka cennych informacji o wartości zapylaczy i zdrowotnych walorów miodu przedstawił mistrz pszczelarstwa Adam Karamuz, po czym dzieci wraz edukatorką mogły wykonać świeczki z wosku.  Ciasteczka na bazie miodu piekły z animatorką i paniami z koła gospodyń wiejskich w Lipiance.

Spotkanie odbyło się w wyremontowanej sali edukacyjnej pn. Pozytywna pszczoła, na której remont pozyskano grant od PSE.

Dziękujemy Polskim Sieciom Elektroenergetycznym za dofinansowanie projektu „Pozytywna pszczoła”, dzięki któremu wzmacniamy nasze otoczenie.

wtorek, 19-11-2019, 22:21 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 154
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2019r. o godz. 1000  w sali nr 16 Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr VI z posiedzenia komisji.
 3. Przedstawienie i przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli realizacji uchwał.
 4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2020.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

 Janusz Żebrowski

wtorek, 19-11-2019, 14:29 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 108
Święta, Święta w ŚDS Czarnowo

Święta, Święta w ŚDS CzarnowoTak jak zawsze o tej porze od tylu lat tak i już teraz, aby tradycji stało się zadość w połowie listopada Uczestnicy placówki wraz z instruktorami terapii zajęciowej wykonują ozdoby choinkowe, choinki z różnych materiałów, bombki oraz wiele innych atrakcji świątecznych. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii na stronie oraz odwiedzenia nas i podziwiania naszych twórczych pomysłów w naszym Domu w Czarnowie.

poniedziałek, 18-11-2019, 16:51 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 87
Po raz kolejny ŚDS w Czarnowie na XVII Przeglądzie Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych

ŚDS w Czarnowie na XVII Przeglądzie Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych13 listopada Uczestnicy Domu wraz z opiekunami wzięli udział już po raz piaty w XVII Przeglądzie Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych w Lubiejewie Starym pt.: „Sakramentalia”. Bycie na scenie pozwala nie tylko na otwarte prezentowanie posiadanego talentu, ale również na uzyskanie dowodów społecznej akceptacji, wzrostu poczucia własnej wartości i osobistego sprawstwa. Na scenie zaprezentowało się 9 zespołów z po bliższych i dalszych okolic. Podopieczni ŚDS zaprezentowali krótki występ muzyczno-śpiewający odnośnie tematyki pod tytułem „Z śpiewem przez sakramenty”, przygotowanym pod okiem Pań pracujących w Domu i Panu Muzykoterapeutki .Koordynatora grupy teatralnej jest Pani Magdalena Dudziec. Były brawa, dobra zabawa, poczęstunek, dużo dobrego humoru oraz nagrody i upominki dla każdego uczestnika występu. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, pełni nadziei, że za rok też nas zaproszą.

poniedziałek, 18-11-2019, 16:50 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 96
Zaproszenie dla Kruszewa!

Sołtys wsi oraz ZaRadne Kruszewianki zapraszają mieszkańców Kruszewa na spotkanie integracyjne oraz informacyjne.

Chcemy pochwalić się nowym sprzętem, wspólnie urządzić salę spotkań, porozmawiać o naszych potrzebach i pomysłach na dalszą działalność, omówić sprawy bieżące wsi.

Spotkajmy się 23 listopada o godz. 15 w remizie strażackiej.

______________________________________________________________________________________________

Drodzy mieszkańcy, przypominamy o naszych małych działaniach.

W roku 2015 na czele z naszą Sołtys postanowiłyśmy zawiązać małą nieformalną grupę kobiet. Od razu przystąpiłyśmy do działania. W 2016 r. zaprojektowaliśmy ścieżkę turystyczną Quest – wyprawa odkrywców. Prowadzi przez nią wierszowany przewodnik z zagadkami w formie drukowanej ulotki. W ten sposób opisaliśmy walory Kruszewa i zachęcamy do odwiedzania. Pozyskane środki z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie przeznaczyliśmy na organizację warsztatów tworzenia wyprawy odkrywców oraz druk ulotki – przewodnika po wsi. Kolejne środki pozyskaliśmy na remont pomieszczenia w remizie strażackiej przeznaczonego na salę ogólnodostępną dla mieszkańców. Zdobyliśmy je w 2017 roku od Gminy Goworowo oraz z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Dzięki temu możliwe było nie tylko odnowienia jednej sal, ale także w porozumieniu z Ochotniczą Strażą Pożarną, wymiana okien i wyłożenie schodów gresem. Kolejne środki pozyskaliśmy na zakup sprzętu kuchennego, abyśmy mogli wypić ciepłą herbatę, a nawet upiec wspólnie ciasto. Zadbaliśmy też o ogrzewanie. Zakupiliśmy dwa parasole grzewcze na gaz. Na pewno dorośli i młodzież chętnie skorzystają ze sprzętu multimedialnego – głośnik, laptop, projektor. Jeśli zechcemy zorganizować sobie wieczór filmowy, potańcówkę lub obejrzeć mecz sportowy, nie będzie już z tym problemu. Dla najmłodszych mamy akcesoria do gier i zabaw. Zakup ten był możliwy ze środków pozyskanych z Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza”.

My już mamy pomysły na kolejne działania,

poniedziałek, 18-11-2019, 15:47 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 138
Wystawa sponsorowana przez Pana Boga

Kto był, ten już ją zobaczył, a kto nie widział może jeszcze ją obejrzeć do  15 grudnia.

W niedzielne popołudnie 17 listopada, w Galerii „Wytwórnia” w Ostrołęce odbył się wernisaż wystawy pt. „Moi sąsiedzi”. Jej autorem jest Marek Jaromski, który na swoich linorytach zamieścił portrety sąsiadów – mieszkańców Ponikwi Dużej.  Autor zaprosił na wernisaż sąsiadów, sala wypełniona była po brzegi zainteresowanymi poznaniem ponikiewiaków.

Tak. Jestem z pola… I dla mnie to bycie z pola jest cudowne. – takie oto słowa Marka Jaromskiego zapisane są w małej broszurce wydanej na pamiątkę wystawy. Artysta od lat mieszka i tworzy w Ponikwi Dużej, a z jej społecznością jest wyjątkowo zaprzyjaźniony i utożsamia się na każdym kroku.

Gościem specjalnym i zarazem kuratorem wystawy była podróżniczka Elżbieta Dzikowska, która również już miała okazję poznać sąsiadów Marka Jaromskiego.

Adres wystawy: Ostrołęka, Galeria „Wytwórnia”, ul. Głowackiego 28.

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Ostrołęki i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

inf. opr./fot. A. Majk

Kilka zdjęć z wernisażu

poniedziałek, 18-11-2019, 14:52 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 170
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011