Gmina Goworowo

dziś jest: 03 grudnia 2020
Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Lucjusza
Pierwsze miodobranie w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance

Dla każdego początkującego pszczelarza pierwsze miodobranie jest niezwykle emocjonującym momentem. Jesienią 2019r. pierwsze pszczoły zamieszkały w ogrodzie przy OER w Lipiance. Okres zimowy, wiosna, dbanie o dobry stan rodziny pszczelej i wiele innych sposobów opieki nad pszczołami opłacały się. Pozyskaliśmy 15 l.„złotego eliksiru”, czyli miodu.

Więcej zdjęć na facebookowym profilu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.

 

piątek, 26-06-2020, 15:31 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 282
Harmonogram odbioru odpadów na II półrocze 2020 roku.

Poniżej zamieszczamy harmonogramy odbioru odpadów dla poszczególnych rejonów:

Rejon 1 – obejmujący miejscowości: Goworowo, Brzeźno, Brzeźno Kolonia, Wólka Brzezińska

Rejon 2 – obejmujący miejscowości: Goworówek, Pokrzywnica, Rębisze – Kolonia, Smolnik, Jawory Wielkopole, Jawory Stare, Kruszewo

Rejon 3 – obejmujący miejscowości: Rębisze Działy, Rębisze Parcele, Struniawy, Jawory Podmaście, Nogawki, Żabin, Grabowo, Damięty, Gierwaty, Cisk, Lipianka

Rejon 4 – obejmujący miejscowości: Czernie, Ponikiew Mała Kolonia, Grodzisk Mały, Szczawin, Daniłowo, Ludwinowo, Czarnowo – prawa strona od Ostrowi Mazowieckiej

Rejon 5 – obejmujący miejscowości: Ponikiew Duża, Ponikiew Mała, Pasieki, Józefowo, Wólka Kunińska, Kółko, Zaorze, Jurgi, Czarnowo – lewa strona od Ostrowi Mazowieckiej

Rejon 6 – obejmujący miejscowości: Jemieliste, Kaczka, Góry, Kobylin, Borki, Michałowo, Szarłat, Kunin, Dzbądzek

środa, 24-06-2020, 11:30 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1151
Każdy TATA jest BOHATEREM dla swoich dzieci

  Wyjątkowe życzenia dla wszystkich Super Tatusiów!!! Niech moc będzie z Wami ;)

wtorek, 23-06-2020, 15:43 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 205
WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

W dniu 22 czerwca 2020 r. podczas XXII sesji Rady Gminy Goworowo Wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek uzyskał jednogłośnie wotum zaufania, rada udzieliła mu także absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu stosunkiem głosów za – 12, przeciw – 1, wstrzymało się – 2.

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy raport o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. Rada po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego gminy i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – przyjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Goworowo – Piotrowi Kosiorkowi.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania samorządu, co wiąże się z odpowiednim zarządzaniem środkami publicznymi.

Po udzielonym absolutorium Pan Wójt podziękował radzie za jego udzielenie, podkreślając, że dołoży wszelkich starań by należycie i z rozsądkiem kierować gminą.

Na sesji podjęto również szereg uchwał w sprawach:

  • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2030
  • zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020,
  • przyjęcia „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2020-2023”,
  • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo,
  • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Goworowo na lata 2020-2022,
  • nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postepowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo”,

Kamila Lipka

podinsp. ds. obsługi rady i jej organów

wtorek, 23-06-2020, 13:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 201
Informacja

Poniżej do pobrania informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych i godzinach rozpoczęcia prac komisji

do pobrania – składy Obwodowych Komisji Wyborczych

poniedziałek, 22-06-2020, 16:20 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 201
Transmisja – XXII Sesja Rady Gminy Goworowo – 22.06.2020r.
poniedziałek, 22-06-2020, 09:47 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 242
Wyjazd z GOKSiR do Jantaru

Zapraszamy na wyjazd wyjazd wypoczynkowy nad morze.

piątek, 19-06-2020, 14:41 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 173
GOKSiR’ owy punkt pomocy dla studentów!

UWAGA STUDENCI!

GOKSiR’ owy punkt pomocy rozszerza swoją działalność! Już niedługo czeka Was obrona prac dyplomowych. W tym roku obrona ta odbywać się będzie w trybie on-line, dlatego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie Wam pomoże ! Zapewnimy dla Was potrzebny sprzęt w postaci : stałego łącza internetowego, komputerów, kamerek, mikrofonów, ekranów, rzutników itp. oraz zadbamy o odpowiednie warunki aby sprawnie, w ciszy i spokoju udało Ci się obronić pracę.

Więcej informacji w GOKSiR w Goworowie.
Tel : 29 761 52 46

czwartek, 18-06-2020, 10:03 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 248
Nabór na rachmistrza spisowego

Do pobrania:

Procedura naboru rachmistrzów do PSR2020 ost.-1

Oświadczenie

czwartek, 18-06-2020, 10:03 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 259
Postanowienie Komisarza Wyborczego

Postanowienie Nr 29/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

do pobrania –  Postanowienie Nr 29/2020

środa, 17-06-2020, 14:47 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 301
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011