Gmina Goworowo

dziś jest: 21 lutego 2018
Imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata
Prace remontowe w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie

W okresie od 27.06.2017 r. do 14.07.2017 r.
w naszym przedszkolu przeprowadzono proce remontowe dotyczące wykonania m.in. zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.
Zgodnie z zaleceniami :
– usunięto panele ścienne na korytarzu oraz w sali zajęć na parterze budynku,
– wyposażono budynek w wewnętrzną sieć wodociągową z hydrantem wewnętrznym 25.

Po zdjęciu paneli ściennych wytynkowano nawierzchnię ścian,pomalowano wszystkie pomieszczenia zarówno na parterze jak i na poddaszu. Dodatkowo usunięto strukturę kamyczka w sali na poddaszu, a w sali zajęć nr 1 na parterze ułożono panele podłogowe. Łączny koszt wykonanych prac remontowych obejmujący umowy zlecenia i zakup materiałów wyniósł 14.720,22 zł.

Składamy serdeczne podziękowania Państwu Annie i Adamowi Sadowskim, którzy na prośbę pani dyrektor przekazali na rzecz przedszkola listwy przypodłogowe do sali zajęć na poddaszu.

Opracowała: Wiesława Wasilewska

piątek, 04 Sierpień 2017, 10:43 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 76
Turniej Dzikich Drużyn w sobotę!

Zapraszamy na Turniej Dzikich

Drużyn

w najbliższą sobotę na boisko

ORLIK.

5 sierpnia 2017 r. godz. 10:00

Zapoznajcie się z Regulaminem turnieju.

Przygotowaliśmy dla Was nagrody, które wręczymy zaraz po zakończeniu sportowych rozgrywek.

REGULAMIN piłka nożna  

WYMAGANE ZGŁOSZENIE SIĘ DO ORGANIZATORA I POTWIERDZENIE UDZIAŁU W TURNIEJU!

GOKSiR , Agata Majk tel.29 76 15 246.

 

czwartek, 03 Sierpień 2017, 15:42 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 124
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU XXXVIII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam że  na dzień 7 sierpnia 2017 r. zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017,
 • zmiany uchwały Nr XL/233/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie,
 • ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • zmiany uchwały nr XXII/144/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagradzania a także określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego,
 • zmiany uchwały nr XX/139/12 Rady Gminy Goworowo z dna 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo, pedagogów, psychologów i logopedów,
 • ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych,
 • pozbawienia drogi kategorii gminnej.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

 

Projekt Uchwały w spr. zmian w budżecie gminy Goworowo na 2017 rok

projekt uchw. w spr. pozbawienia drogi kat. gminnej

projekt uchw. w spr. ustalenia liczb punktów sprzedaży napojów alkoholowych

projekt uchw. w spr. zasad wynagradzania nauczycieli

projekt uchw. w spr. ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

projekt uchw. w spr. zmian w Statucie ZGK

projekt uchw. w spr. zmian w WPF

projekt uchw. w spr.określenia zasad udzielania i rozmiaru godzin nauczycielom

 

 

środa, 02 Sierpień 2017, 14:32 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 85
Rajd konny w Szarłacie!

Jedyne takie zawody na Mazowszu!

Są właśnie u nas!

W Szarłacie!

Endurance czyli zawody w sportowych rajdach konnych już w najbliższą sobotę.

5 sierpnia 2017 r.

Pierwsze starty o godz. 7:00. Można dołączyć w każdej chwili, by podziwiać piękne konie i ich jeźdźców. Ponadto to wspaniała okazja by w atrakcyjny sposób wypocząć na pięknych nadnarwiańskich okolicach. Zawody trwać będą do godz. 17:00.

A jeśli zechcecie posmakować swojskich przysmaków to też tam będzie można skosztować. Przyrządzi je koło gospodyń wiejskich z Ponikwi Dużej.

Zapraszamy do Szarłatu.

inf.opr. Agata Majk

wtorek, 01 Sierpień 2017, 15:54 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 89
Kolonie dla dzieci

Kolonie dla dzieci rolników z województwa mazowieckiego z dofinansowaniem KRUS. Tylko 450 złotych za 13 dniowy wypoczynek!

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” dysponuje 20 miejscami na koloniach dla dzieci w wieku 10 -16 lat dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego.
Kolonie w Kościelisku koło Zakopanego w domu wczasowym Harnaś II w terminie 13 – 26 sierpnia.
Wypoczynek obejmuje:
– wyżywienie (pięć posiłków dziennie) oraz zakwaterowanie,
– opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej i przewodnika górskiego,
– ubezpieczenie NNW,
– atrakcyjny program kulturalno – oświatowy,
– transport do oraz z miejsca wypoczynku.
Szczegółowych informacji udzieli Państwu i odpowie na pytania dr Bolesław Borysiuk Przewodniczący ZZRiOW „Regiony” – tel. 692206786.

inf.opr. Agata Majk

wtorek, 01 Sierpień 2017, 09:56 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 99
Zaproszenie do składania ofert 3/2017

Goworowo 2017-07-31

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

            Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie zaprasza do składania ofert cenowych na handel napojami alkoholowymi podczas imprezy plenerowej organizowanej przez Wójta Gminy Goworowo oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie

„Pożegnanie lata – Dożynki 2017, które odbędą się na placu nad rzeką Orz w miejscowości Goworowo w dniu 20-08-2017 w godzinach 11.00 – 23.00.

W ramach obsługi imprezy oferent otrzyma wyłączność na handel napojami alkoholowymi, odbywający się w miejscu trwania imprezy.

Wybrany oferent zobowiązany jest zapewnić:

– ogródek piwny, wyposażony w 10 zestawów parasol + 2 stoły + 4 ławki, minimum dwa nalewaki do piwa kuflowego, minimum 5 opróżnianych na bieżąco koszy na śmieci. Organizator zastrzega, aby cena za 1 kufel piwa 0,4l nie przekroczyła 5 zł;.

– oferent zobowiązany jest posprzątać miejsce ogródka piwnego i w jego obrębie bezpośrednio po imprezie.

Organizator zapewnia ze swojej strony dostęp do prądu.

Propozycje cenowe na w/w imprezę plenerową należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie do poniedziałku, 14 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.05. Wybrany w ramach niniejszego zapytania wykonawca usługi wpłaci zaoferowaną kwotę organizatorowi do dnia 18 sierpnia 2017r. Wykonawcy przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconej kwoty jedynie w przypadku odwołania imprezy.

Kierownik GOKSiR

Barbara Kuczyńska

formularz oferty

poniedziałek, 31 Lipiec 2017, 10:22 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 89
Informacja organizatora. Pożegnanie Lata – Dożynki 2017


 

poniedziałek, 31 Lipiec 2017, 10:10 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 118
Kurs komputerowy w Filii Bibliotecznej w Żabinie

Kurs komputerowy w Filii Bibliotecznej w ŻabinieW Filii Bibliotecznej w Żabinie zawsze się coś dzieje dla społeczności lokalnej. Tym razem w Filii został zorganizowany kurs komputerowy dla mieszkańców Żabina i okolic. Kurs komputerowy ECDL rozpoczął się w maju i trwał do końca lipca, został on zorganizowany przez MDG Doradztwo Gospodarcze w ramach projektu: „Kompetencje cyfrowe dla Mazowsza”, a odbywał się w salach Filii Bibliotecznej. Skierowany był głównie do osób starszych i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicy byli zadowoleni z formy kursu i z dużej praktycznej wiedzy jaką zdobyli podczas jego trwania.

czwartek, 27 Lipiec 2017, 18:31 | autor: Jacek Olewiecki GBP w Goworowie
Liczba odsłon: 143
Turniej siatkarski w parku – zapraszamy

środa, 26 Lipiec 2017, 13:20 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 99
ZARZĄDZENIE NR 68/2017 WÓJTA GMINY GOWOROWO

Załącznik do Zarządzenia – druk do odczytu

wtorek, 25 Lipiec 2017, 11:27 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 94
Strona 29 z 312« Pierwsza...1020...2728293031...405060...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011