Gmina Goworowo

dziś jest: 22 maja 2019
Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Struniawy zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Struniawy, które odbędzie się w dniu 16 maja 2019r. o godz. 16.30  w mieszkaniu Pani Danuty Dobkowskiej .

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13 Maj 2019, 16:25 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 22
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Rębisze Kolonia zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Rębisze Kolonia, które odbędzie się w dniu 28 maja 2019r. o godz. 16.00  w mieszkaniu Pana Jana Dumały.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13 Maj 2019, 16:24 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 18
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Ponikiew Mała zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ponikiew Mała, które odbędzie się w dniu 29 maja 2019r. o godz. 14.00  w remizie OSP.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13 Maj 2019, 16:23 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 17
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Pokrzywnica zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Pokrzywnica, które odbędzie się w dniu 16 maja 2019r. o godz. 15.00  w Remizie OSP.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13 Maj 2019, 16:22 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 16
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Pokrzywnica Kolonia zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Pokrzywnica Kolonia, które odbędzie się w dniu 29 maja 2019r. o godz. 15.30  u sołtysa wsi – Pana Piotra Lendziszewskiego.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13 Maj 2019, 16:21 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 18
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Kruszewo zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Kruszewo, które odbędzie się w dniu 20 maja 2019r. o godz. 15.00  w remizie OSP

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13 Maj 2019, 16:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 19
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Jurgi zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Jurgi, które odbędzie się w dniu 27 maja 2019r. u sołtysa wsi – Pani Janiny Zawadzkiej o godz. 1530.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13 Maj 2019, 16:19 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 22
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Jawory Wielkopole zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Jawory Wielkopole, które odbędzie się w dniu 20 maja 2019r. u sołtysa wsi – Pana Przemysława Siepioła o godz. 1030.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13 Maj 2019, 16:18 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 13
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Brzeźno Kolonia zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Brzeźno Kolonia, które odbędzie się w dniu 28 maja 2019r. w remizie strażackiej o godz. 1400.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13 Maj 2019, 16:17 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 17
Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie informuje, że zgodnie z decyzją  nr BI.RET.070473.2018.TR Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku od dnia 19.05.2019 r. do dnia 18.05.2020 r. cena 1 m³ wody będzie wynosiła 2,36 zł netto + podatek Vat 8 % = 2,55 zł brutto.

Do pobrania:

doc09026120190510132336

 

 

 

poniedziałek, 13 Maj 2019, 14:03 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 29
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011