Gmina Goworowo

dziś jest: 25 czerwca 2018
Imieniny: Łucji, Wilhelma, Albrechta
Bezpłatne szkolenia – Integracja poprzez tradycję

środa, 25 Kwiecień 2012, 15:32 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 607
OTWARTE PRZEDSZKOLE

   ProjektOtwarte Przedszkola”

Otwarte Przedszkola to propozycja działań dydaktyczno-wychowawczych, które rozwijając umiejętności dzieci, otwierają ich możliwości na przyszłe sukcesy szkolne.

To innowacyjna oferta edukacyjna skierowana do rodziców, by pełniej i aktywniej  uczestniczyli  w procesie wszechstronnego wspierania rozwoju swoich dzieci.

 

W Przedszkolu Samorządowym w Goworowie realizowany jest projekt „Otwarte Przedszkola”, którego głównym celem jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie placówek wychowania przedszkolnego w małych miejscowościach i wsiach Mazowsza. Jest to projekt systemowy realizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet IX: Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1. Człowiek – najlepsza inwestycja!)

Projekt realizowany jest od września 2011r. – czerwca 2013r.

 

Myślą przewodnią projektu „Otwarte Przedszkola” jest wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego na Mazowszu, która wychodziłaby naprzeciw potrzebom dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców, realizując innowacyjne rozwiązania edukacyjne, wspierające wszechstronny rozwój dziecka.

 

Najważniejszym zadaniem Projektu było zorganizowanie dodatkowych bezpłatnych zajęć dla dzieci wspierających ich rozwój psychomotoryczny. Zajęcia w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie odbywają się według podanego harmonogramu, 1 raz w tygodniu po 60 minut, (co drugi tydzień w grupie młodszej zajęcia trwają 90 min.)  poza godzinami realizacji podstawy programowej. Zajęcia są realizowane w 3 grupach po 12 osób opartych na wybranych elementach programu edukacyjnego „Klucz do uczenia się”.

W ramach projektu przedszkole zostało doposażone w niezbędne pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Nauczyciele wychowania przedszkolnego zostali w tym zakresie przeszkoleni. Wsparcie otrzymają również rodzice w formie kwartalnych spotkań. Wszyscy dorośli beneficjenci będą mogli korzystać ze stałej opieki merytoryczno – organizacyjnej

w formie konsultacji grupowych i indywidualnych.

 

Projekt ma przynieść trwałe efekty w postaci:

 

  • Ø  bezpośredniego wsparcia dzieci w wieku 3-5 lat z terenów woj. mazowieckiego.
  • podniesienia kompetencji zawodowych  nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • wypracowania modelowego systemu wsparcia dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców  

poprzez różnorodność oferty edukacyjnej.

 

Strona projektu: http://www.otwarteprzedszkola.pl

 

wtorek, 24 Kwiecień 2012, 15:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 639
Informacja

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że wykonano opracowanie pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim . Raport za 2011″oraz inne publikacje które są umieszczone na stronie internetowej WIOŚ pod adresem www.wios.warszawa.pl

wtorek, 24 Kwiecień 2012, 14:58 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 583
Zostań sternikiem motorowodnym

Aby zdobyć patent sternika motorowodnego należy spełnić następujące warunki:

  • być uczniem lub studentem? … czyli w wieku 15 – 25 lat
  • zamieszkiwać gminy: Goworowo, Troszyn, Czerwin, Rzekuń,
  • wziąć udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych,
  • zdać egzamin

wtorek, 24 Kwiecień 2012, 11:02 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 584
XVI Festiwal Piosenki Religijnej w Goworowie

poniedziałek, 23 Kwiecień 2012, 13:53 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 923
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE – ZOSTAŃ RATOWNIKIEM WODNYM

poniedziałek, 23 Kwiecień 2012, 10:19 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 614
KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA W ROLNICTWIE

 

 

Rusza konkurs organizowany przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie.

poniedziałek, 23 Kwiecień 2012, 08:50 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 635
MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

To temat spotkania szkoleniowego, które odbyło się w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.  Podczas spotkania pracownik Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” zapoznał uczestników z założeniami programu dotacyjnego, na jakie rodzaje zadań można otrzymać dofinansowanie i co jest misją programu. Przedstawiciele grup młodzieżowych skonsultowali swoje pomysły.

piątek, 20 Kwiecień 2012, 15:20 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 667
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W  dniu 24 kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów  na sesję.

                                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                  Karolina Łazicka

piątek, 20 Kwiecień 2012, 09:00 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 548
Rozmowy kwalifikacyjne

infoKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że w dniu 25.04.2012 r. o godz.13:00 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 16 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze Asystenta rodziny. Osoby zainteresowane prosimy o przybycie oraz opracowanie własnej wizji realizacji tego zadania oraz o zapoznanie się z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011.149.887).

środa, 18 Kwiecień 2012, 20:38 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 619
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011