Gmina Goworowo

dziś jest: 16 grudnia 2018
Imieniny: Albiny, Zdzisławy, Adelajdy
APEL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

MNIEJ CZADU!!!

     Początek okresu jesienno-zimowego nieodłącznie wiąże się w naszym klimacie z ochłodzeniem wymagającym ogrzewania mieszkań, uszczelnienia okien i drzwi. Te, wydawałoby się, tak naturalne i proste czynności, wymagają rozwagi i wiedzy aby nie doprowadzić do nieszczęścia jakim jest zatrucie czadem czyli tlenkiem węgla. Otóż czad powstaje w pewnym uproszczeniu wówczas, kiedy do spalania zabraknie tlenu i zamiast dwutlenku węgla, powstaje tlenek węgla. Przy oddychaniu, ten tlenek węgla łączy się na stałe z krwią i krew nie dostarcza tlenu dla życia naszego organizmu. Następuje zatrucie a następnie śmierć.

    Czadu nie można „wyczuć”, gdyż nie ma zapachu. Nie można go zobaczyć, gdyż jest niewidoczny. Aby się przed nim ustrzec, praktycznie jedynym sposobem jest przezorne postępowanie przy korzystaniu z domowych palenisk w których występuje płomień i proces palenia – nieważne czego: gazu, węgla, oleju czy drewna. Warunkiem dobrego spalania jest dostarczenie do paleniska dużej ilości powietrza i sprawdzony komin, który wyciąga dym i gazy powstałe przy spalaniu. Równocześnie, w miejsce zużytego powietrza przy spalaniu i odprowadzonego kominem, należy dostarczyć do mieszkania świeżego powietrza przez uchylone okno, kratki w drzwiach i inne kratki nadmuchowe.

Te oczywiste, ale nie zawsze przestrzegane zasady, które mogą ustrzec przed zatruciem czadem, można opisać w dwóch zasadach:

  • muszą być sprawne przewody kominowe tj. takie, które wyciągają spaliny,
  • cały czas dopływa do spalania świeże powietrze z zewnątrz mieszkania.

        W tym celu należy  zadbać o regularne przeglądy kominów, przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. Najlepiej jak to zrobi fachowiec. Może nas ostrzec przed zagrożeniem czadem i uchronić przed jego skutkami. Za często tragicznymi.

     Apeluję więc do wszystkich mieszkańców Mazowsza o przezorność w korzystaniu z urządzeń grzewczych w których może powstawać czad przestrzeganie tych prostych zasad.

Wojewoda Mazowiecki
Dariusz Piątek

wtorek, 13 Listopad 2012, 15:14 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 627
„Latający animatorzy” w Goworowie

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie wraz z „Latającymi animatorami”, mieszkańcami i miłośnikami Goworowszczyzny przez cztery dni będą poszukiwać tożsamość kulturową i obyczaje Goworowa i okolic.

poniedziałek, 12 Listopad 2012, 13:10 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 869
Międzynarodowe szkolenie dla młodzieży

 

Konstancin-Jeziorna. Szkolenie międzynarodowe „Działaj skutecznie! Młodzieżowa Akademia Lokalnych Liderów”

Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń dla młodych ludzi w wieku 16-24 lata, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności, aby inicjować i podejmować działania na rzecz społeczności lokalnych, w których żyją. Zajęcia odbędą się w okresie styczeń – czerwiec 2013 w Konstancinie-Jeziornie. Rekrutacja trwa do 25 listopada 2012.

poniedziałek, 12 Listopad 2012, 08:42 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 765
Podpisanie umowy dla operacji „Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo”

W dniu 5 listopada br. w Siedlcach została podpisana umowa pomiędzy Gminą Goworowo a Samorządem Województwa Mazowieckiego na przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 dla operacji pn. „Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo”.

piątek, 09 Listopad 2012, 08:58 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1227
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Konsultacje

Projektu uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

    Zgodnie  art.5 ust.2  pkt.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Wójt Gminy Goworowo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność na terenie Gminy Goworowo do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

środa, 07 Listopad 2012, 14:03 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 786
X Wojewódzki Przegląd Legend Mazowsza – konkurs teatralny

„X Wojewódzki Przegląd Legend Mazowsza. Chcecie wierzcie, lub nie wierzcie …” odbędzie się 29 listopada 2012r. w sali widowiskowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie.

„Chcecie wierzcie, lub nie wierzcie … – legendy Mazowsza” to konkurs, który ma na celu pobudzenie społeczeństwa do poszukiwań i odkrywania legend własnego regionu. W każdej miejscowości, dalszej, bliższej znajdują się miejsca cudowne, tajemnicze i urokliwe, trzeba je znaleźć i pokochać.

Zainteresowanym wzięciem udziału w konkursie udostępniamy komplet dokumentów:

środa, 07 Listopad 2012, 12:16 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1011
INFORMACJA

Gmina Długosiodło wraz z Fundacją Fundusz Współpracy oraz Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno –Społeczny rozpoczęła realizację projektu pn. „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.  

Przedsięwzięcie to jest adresowane w pierwszej kolejności do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz do instytucji tzw. „trzeciego sektora”. Uczestnicy inicjatywy otrzymają następujące formy wsparcia:

– szkolenie ogólne i specjalistyczne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw , w tym w szczególności spółdzielni socjalnych;

– doradztwo indywidualne i grupowe, realizowane przez osoby o dużym doświadczeniu praktycznym w biznesie;

– dodatkowa opieka doradcza i merytoryczna nad powstałymi spółdzielniami socjalnymi ( pomoc w „rozruchu” spółdzielni);

-jednorazowe dotacje inwestycyjne dla osób zamierzających utworzyć nową spółdzielnię socjalną;

– dodatkowe, okresowe wsparcie finansowe dla już działających spółdzielni, pozwalające przetrwać najtrudniejsze pierwsze miesiące funkcjonowania.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie do dnia 08 listopada 2012r. przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

dane_osobowe_przedstawiciel_instytucji
formularz_rekrutacyjny_instytucja
formularz_rekrutacyjny_osoba_fizyczna
opis_dzialalnosci
regulamin_rekrutacji
zgoda_na_przetwarzanie_danych

Osoba do kontaktu:

Urząd Gminy Długosiodło
Iwona Bułatowicz
tel: 29/ 7412526 wew. 35 ,
e-mail: i.bulatowicz@dlugosiodlo.pl

 

wtorek, 06 Listopad 2012, 14:33 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 679
INFORMACJA Z PRZEPIEGU PROWADZONYCH BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH

       W dniu 30.10.2012 w Goworowie przy Urzędzie Gminy ul. Ostrołęcka 21 przeprowadzono bezpłatną  mammografię – Centrum Usług Medycznych FADO.

Badania mammograficzne wykonane w ramach programu NFZ dla Pań od 50 do 69 lat co 24 miesiące.

Na badanie mammograficzne zgłosiły się 82 osoby .

 

 

 

 

 

 

 

wtorek, 06 Listopad 2012, 13:31 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 571
Uroczysta msza w intencji zmarłych strażaków

     Zarząd Oddziału Gminnego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na uroczystą mszę świętą w intencji zmarłych strażaków z Gminy Goworowo. Odbędzie się ona  11 listopada 2012 roku o godz. 17.00 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie.

                                                                  Prezes Zarządu
Stanisław Wojciechowicz

wtorek, 06 Listopad 2012, 09:36 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 818
Strona internetowa Przedszkola Samorządowego w Goworowie

Zapraszamy do odwiedzenia nowopowstałej strony internetowej Przedszkola Samorządowego w Goworowie. Systematycznie dodawane będą nowe treści, jak i galerie zdjęć.

Strona internetowa Przedszkola Samorządowego w Goworowie [kliknij]

poniedziałek, 05 Listopad 2012, 13:29 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1896
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011