Gmina Goworowo

dziś jest: 03 grudnia 2020
Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Lucjusza
Zapytanie ofertowe folie rolnicze

piątek, 12-06-2020, 13:36 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 248
Zapytanie ofertowe wyroby azbestowe

 

Załącznik do zapytania

piątek, 12-06-2020, 13:35 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 260
Informacja Komisarza Wyborczego – obwody głosowania

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Do pobrania:

Obwody głosowania

piątek, 12-06-2020, 07:55 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 217
Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie

infoKierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie pragnie poinformować opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu gminy Goworowo jak również osoby niepełnosprawne o możliwości skorzystania z usług wspierająco-aktywizujących realizowanych przez kadrę ŚDS. Obecnie placówka dysponuje jednym wolnym miejsce (osoby posiadające orzeczenie  o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi).

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą związaną z prowadzonymi odziaływaniami terapeutycznymi.

wtorek, 09-06-2020, 16:01 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 478
Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

wtorek, 09-06-2020, 14:09 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 183
DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W GOWOROWIE

SZANOWNI RODZICE !
Uprzejmie informujemy, że w miesiącu lipcu i sierpniu 2020 r. planowany jest dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Goworowie oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie. Przedszkole Samorządowe w Goworowie pracuje w formie dyżuru łączonego w miesiącu sierpniu 2020 r. Oznacza to, że na dyżur mogą być zgłaszane dzieci zarówno z jednej jak i drugiej jednostki.

Rodziców zainteresowanych zgłoszeniem dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola Samorządowego w Goworowie prosimy o zgłoszenie dziecka telefonicznie pod numer 29 761 50 51 do dnia 10.06.2020 r. do godz. 15:30 lub  mailowo na adres przedszkole.goworowo@op.pl.

Z uwagi na ograniczenie działalności przedszkola w związku z pandemią COVID-19 placówka zobowiązana jest  do organizowania pracy opiekuńczo-wychowawczej w rygorze wytycznych GIS z dnia 4 czerwca 2020 roku. W związku z powyższym przedszkole dysponuje liczbą 16 miejsc.
W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur decydują kryteria wymienione w karcie zgłoszeniowej, która znajduje się na stronie internetowej przedszkola : psgoworowo.przedszkolowo.pl
Rodzice dzieci zakwalifikowanych zostaną poinformowani  telefonicznie.

Z poważaniem
Dyr. Wiesława Wasilewska

wtorek, 09-06-2020, 13:07 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 181
Kluby sportowe w gminie Goworowo ze wsparciem Ministerstwa Sportu i Turystyki

Dwa  kluby sportowe z Gminy Goworowo:  Uczniowski Klub Sportowy TROPS oraz  Klub Sportowy  ORZ Goworowo, otrzymają wsparcie finansowe z rządowego programu „Klub” Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2020 roku, w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Celem programu jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Beneficjentami są dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Kluby przeznaczą otrzymane dofinansowanie na prowadzenie zajęć i zakup sprzętu sportowego.

Gratulujemy !!!

 

wtorek, 09-06-2020, 09:47 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 305
Rusza nabór do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

Po rocznej nieobecności klasy sportowej w przestrzeni szkolnej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, ruszamy z rekrutacją na nowy rok szkolny 2020/2021. Po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego na utworzenie w klasie IV profilu sportowego w zakresie piłki siatkowej (dziewczęta) i piłki nożnej (chłopcy) rozpoczynamy długo oczekiwany nabór. Nawiązując do wspaniałych tradycji i sukcesów sportowych uczniów naszej szkoły pragniemy zaprosić obecnych III-klasistów do fantastycznej sportowej przygody. Zachęcam Rodziców uczniów do rozważenia i przeanalizowania naszej propozycji skierowanej do uzdolnionych sportowo młodych adeptów gier zespołowych. Proszę zapoznać się z dokumentami i zawartym w nich harmonogramem postępowania rekrutacyjnego. Naszą ambicją i celem nadrzędnym jest dbanie o właściwy i harmonijny rozwój uczniów w sferze nie tylko psycho-społecznej i emocjonalnej, ale też fizycznej. Rozwijamy się w każdej dziedzinie, mając na uwadze poszukiwanie nowych kierunków i wyznaczając sobie ambitne cele. Jak to mawiał klasyk:

„Przez sport do wiedzy”. Niech zatem ta nowa sportowa inicjatywa zyska akceptację społeczną i będzie najlepszą reklamą zdrowego stylu życia i Naszej szkoły – Szkoły Promującej Zdrowie. Ze sportowym przesłaniem i radosnym pozdrowieniem:

„Nie musisz być wielki, żeby zacząć, ale musisz zacząć, żeby być wielki”

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Więcej informacji na stronie naszej szkoły www.spgoworowo.edu.pl 

 

poniedziałek, 08-06-2020, 22:59 | autor: Adam Dąbrowski Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
Liczba odsłon: 211
Informacja o terminie i miejscu dokonywania zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Wójt Gminy Goworowo uprzejmie informuje, że termin zgłaszania kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej upływa w piątek 12 czerwca 2020r.

Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników komitetów wyborczych lub osób upoważnionych przyjmowane są w siedzibie Urzędu Gminy, pokój 14, w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Urzędu od godz. 7:30 do godz. 15:30.  W piątek 12 czerwca br. do 14.00

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  określa załącznik.

poniedziałek, 08-06-2020, 15:04 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 214
Uprawnienia przysługujące wyborcom niepełnosprawnym

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz.U.z2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz ustawy z dnia 2 czerwca2020r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979).

Do pobrania:

Informacja o uprawnieniach przysługującym wyborcom niepełnosprawnym

poniedziałek, 08-06-2020, 13:43 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 200
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011