Gmina Goworowo

dziś jest: 18 lipca 2019
Imieniny: Erwina, Kamila, Wespazjana
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Gierwaty zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Gierwaty, które odbędzie się w dniu 24 marca 2019r. w domu Pana Janusza Żebrowskiego Radnego Gminy Goworowo  o godz. 1400.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo Pana Antoniego Mulawkę.

Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

piątek, 15 Marzec 2019, 14:16 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 139
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Dzbądzek zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Dzbądzek, które odbędzie się w dniu 23 marca 2019r. w domu u Pani Doroty Mościckiej – sołtysa wsi o godz. 1200.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje dotyczące zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

 Piotr Kosiorek

piątek, 15 Marzec 2019, 14:15 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 140
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Jemieliste zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Jemieliste, które odbędzie się w dniu 22 marca 2019r. w budynku szkoły w Kaczce o godz. 1530.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje dotyczące zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

piątek, 15 Marzec 2019, 14:11 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 129
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Damięty zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Damięty, które odbędzie się w dniu 22 marca 2019r. w domu u Pana Leszka Buczyńskiego– sołtysa wsi o godz. 1000.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje dotyczące zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

piątek, 15 Marzec 2019, 14:08 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 119
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Zaorze zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Zaorze, które odbędzie się w dniu 21 marca 2019r. w domu u Pani Ciszkowskiej Krystyny – sołtysa wsi o godz. 1100.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje dotyczące zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

piątek, 15 Marzec 2019, 14:06 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 137
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Goworowo zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Grabowo, które odbędzie się w dniu 18 marca 2019r. w domu Pani Małgorzaty Czerepskiej – Sołtysa wsi o godz. 1500.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje dotyczące zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

 Wójt Gminy

 Piotr Kosiorek

 

piątek, 15 Marzec 2019, 14:05 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 157
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo Pan Piotr Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług doradztwa podatkowego w postępowaniach o zwrot na rzecz Gminy Goworowo oprocentowania nadpłaty w podatku VAT i nadwyżki naliczonego podatku VAT. Szczegóły zawiera dostępne poniżej zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe

piątek, 15 Marzec 2019, 13:18 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 173
Kamizelki Chronią Życie

W Szkole Podstawowej w Pasiekach rozdano kamizelki odblaskowe uczniom kl. I – VIII w ramach akcji   „Dobrze Cię widzieć”, która współfinansowana jest przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. „Kamizelki chronią życie

Ideą kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej związanej z zagrożeniami w ruchu drogowym i realne przeciwdziałanie wypadkom. Chodzi o wykształcenie – zwłaszcza u dzieci, których zdrowie i życie jest najważniejsze – właściwych sposobów zachowania się na drogach. Dzieci muszą być bezpieczne – gdy idą do szkoły, wracają z zajęć do domu, wychodzą z  autobusu, przechodzą przez

piątek, 15 Marzec 2019, 08:13 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 127
8 marca w ŚDS w Czarnowie

8 marca w ŚDS w CzarnowieDzień Kobiet jest doskonałą okazją do okazania PANIOM, ile znaczą w życiu każdego mężczyzny. Choć niekiedy trudno im się do tego przyznać, to jednak zdają sobie sprawę, że świat bez Kobiet byłby smutny, nudny i nijaki. Co roku w naszym Domu Święto Kobiet obchodzi się rozmachem. Najpierw panowie ze Środowiskowego Domu Samopomocy przygotowali małą niespodziankę w formie programu artystycznego będący ukłonem w stronę pań. Na koniec występu panowie zaśpiewali wszystkim paniom sto lat. Uwieńczeniem uroczystości były piękne róże, którymi obdarowana była każda Pani. Nie obyło się też od skromnego słodkiego poczęstunku.

czwartek, 14 Marzec 2019, 16:32 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 130
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji

Zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad posiedzenia komisji oraz jego zmian.
 3. Stanowisko Rady Gminy Goworowo w sprawie systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich (pismo z Sejmu).
 4. Stanowisko Rady Gminy Goworowo dotyczące dopłat do pieców centralnego ogrzewania. Podpisanie umowy z fundacją Global Eco.
 5.  Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Subczyńska

środa, 13 Marzec 2019, 12:04 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 136
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011