Gmina Goworowo

dziś jest: 18 stycznia 2019
Imieniny: Małgorzaty, Piotra, Liberty
Goworowo dziś gra na rockowo!

niedziela, 24 Czerwiec 2018, 14:21 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 148
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.14.2018.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Pasiekach”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – projekt budowlany

Załącznik nr 7 – SST

Załącznik nr 8 – przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 22 Czerwiec 2018, 15:12 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 138
„Poczytajmy razem, mama słowa ja obrazek” – finał akcji 2017/2018

Akacja „Poczytajmy razem, mama słowa ja obrazek”, której ideą jest zachęcanie dzieci do rozbudzania zainteresowania czytelnictwem również w tym roku szkolnym spotkała się o ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie dzieci przez cały rok szkolny wypożyczały książeczki z podręcznej biblioteczki przedszkolnej zorganizowanej przy współudziale rodziców.Wzorem ubiegłego roku dzieci wypożyczały książki w każdy piątek tygodnia.Zadaniem dzieci było nie tylko zapoznanie się z treścią wybranej bajki czy też opowiadania, ale także rozbudzenie inwencji twórczej wyrażonej w formie pracy plastycznej przedstawiającej bohaterów książki. Najaktywniejsze przedszkolaki otrzymały nagrody rzeczowe ze środków przekazanych przez Państwa Kowalczyków i Państwa Romanowskich.

piątek, 22 Czerwiec 2018, 11:43 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 145
POŻEGNANIE 5-LATKÓW W PRZEDSZKOLU

„Już koniec lat beztroskich,
nauki nadszedł czas,
lecz pamięć o przedszkolu,
niech żyje zawsze w Was!

Uroczyste zakończenie roku 2017/2018 w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie odbyło się 19.06.2018r. Pani Dyrektor serdecznie powitała licznie zgromadzonych Rodziców, Dzieci, Grono Pedagogiczne oraz Pracowników Przedszkola. Uroczystość rozpoczęła się wierszowaniem przez absolwentów przedszkola, następnie starszaki zaprezentowały się w inscenizacji „ Bezpieczeństwo – ważna rzecz”.

piątek, 22 Czerwiec 2018, 11:39 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 141
Teatrzyk w przedszkolu

W dniu 18.06.2018r przedszkolaki obejrzały przedstawienie w wykonaniu aktorów z Teatru Karuzela z Białegostoku pt: „Zajączkowo- o zasadach i bezpieczeństwie w ruchu drogowym”.

piątek, 22 Czerwiec 2018, 11:34 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 133
Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289), właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem, wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo, który zgodnie z art. 9b pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzi Wójt Gminy Goworowo.

piątek, 22 Czerwiec 2018, 08:09 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 143
Uwaga! Projekt!

„TWOJA SZANSA NA LEPSZE JUTRO”
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie Związku Młodzieży Wiejskiej pn. „ Twoja szansa na lepsze jutro ” . Projekt ma na celu aktywizację społeczną i zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, i osób z niepełnosprawnością. W projekcie miedzy innymi:

– szkolenia zawodowe – podnoszące kompetencję lub kwalifikację,
– wsparcie indywidualne – psycholog,
– pośrednictwo pracy ,
– poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie.
Dla osób uczestniczących w projekcie, także:
– stypendium szkoleniowe (kompetencje),
– stypendium szkoleniowe ( kwalifikacje),
– stypendium stażowe.
Jeżeli jesteś osoba pełnoletnią, spełniasz jeden z warunków uczestnictwa, zapisz się już dziś! Ilość miejsc ograniczona!
Więcej informacji i zapisy :
Związek Młodzieży Wiejskiej
Tel :22 826 11 68; f:22 826 44 55 ;+48 662 022 168
ul. Chmielna 6 lok. 6, 00-020 Warszawa

czwartek, 21 Czerwiec 2018, 17:05 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 113
OGŁOSZENIE

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Goworowo w roku szkolnym 2018/2019”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – przewidywane trasy i godziny przywozów i odwozów uczniów z terenu Gminy Goworowo w roku szkolnym 2018 – 2019

Załącznik nr 7 – wzór umowy najmu

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 21 Czerwiec 2018, 15:21 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 134
Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy ostrzega przed burzami z gradem/2 w województwie mazowieckim od dnia 21.06.2018 do  dnia 22.06.2018r.

ostrzeżenie przed burzami z gradem

 

czwartek, 21 Czerwiec 2018, 15:17 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 125
Wójt Gminy Goworowo z absolutorium

W  dniu 19 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się LI sesja Rady Gminy Goworowo.  W sesji udział wzięło 15 radnych oraz władze gminy, dyrektorzy szkół i przedszkola,  kierownicy jednostek, sołtysi.

Rada podjęła 9 uchwał, ale głównym tematem sesji było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Pani Małgorzata Kulesza Wójt Gminy przedstawiła multimedialną prezentację sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Rafał Iwański  przedstawił  pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz do wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

czwartek, 21 Czerwiec 2018, 08:43 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 192
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011