Gmina Goworowo

dziś jest: 19 lutego 2019
Imieniny: Arnolda, Konrada, Mansweta
KONKURS MJWPU
                                                                                           Człowiek – najlepsza inwestycja 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe

wtorek, 31 Lipiec 2012, 13:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 680
I N F O R M A C J A

              Urząd Gminy w Goworowie informuje, że w tut. Urzędzie znajduje się do wglądu  kserokopia dokumentacji – planów sytuacyjnych dotyczących „Przebudowy drogi powiatowej nr 4403W od dr. Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka od km 32+900 do km 37+900  (odcinek Żabin – Goworowo )  opracowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

             W związku z powyższym istnieje możliwość  zapoznania się z w/w dokumentacją i wniesienie ewentualnych  uwag w terminie do dnia 20.08.2012 roku w pok. nr 11 w tut. Urzędzie.

 

                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                        Małgorzata Maria Kulesza

wtorek, 31 Lipiec 2012, 12:26 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 857
PROGNOZA POGODY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07.30 dnia 31.07.2012 r. do godz. 07.30 dnia 01.08.2012 r.

W dzień zachmurzenie małe lub umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Lokalnie możliwe przelotne opady deszczu.  Temperatura maksymalna od 23°C do 26 °C.  Wiatr słaby, zmienny.

W nocy zachmurzenie małe lub  umiarkowane. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, zmienny

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07.30 dnia 01.08.2012 r. do godz. 07.30 dnia 02.08.2012 r. W dzień zachmurzenie małe lub umiarkowane.  Temperatura maksymalna od 24°C do 27 °C . Wiatr słaby, zmienny.

W nocy zachmurzenie ,małe lub umiarkowane. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby, przeważnie południowo-wschodni.

 

Dyżurny synoptyk: Katarzyna Ścisłowska

Godzina i data wydania : godz.06.04 dnia 31.07.2012 r.

wtorek, 31 Lipiec 2012, 12:15 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 640
Noc z Gwiazdami pod Gwiazdami Szarłat 2012 – relacja

Noc pełna muzycznych atrakcji oraz kolejne zaręczyny na Nocy z Gwiazdami pod Gwiazdami w Szarłacie.

To już drugie takie miłosne wyznanie na imprezie Noc z gwiazdami pod gwiazdami w Szarłacie.

Tego roku uczynił to Paweł Dziełak z bukietem kwiatów w ręku i pierścionkiem oświadczył się Sylwi Groszyk. W takich okolicznościach nie sposób było odmówić…

Gwiazdy estrady muzyki tanecznej zgromadziły tłumy. Blisko 2500 osób bawiło się przy zespołach Buenos Ares i Jorrgus.

Na muzycznej scenie zagrał również zespół Weekend Show, Joanna Korzeniak,  a Dj Rawa zagrzewał publiczność do zabawy.

Dla gości Nocy z gwiazdami pod gwiazdami przygotowano atrakcje w postaci pokazu ćwiczeń jednostek OSP z gminy Goworowo, mecz w piłkę siatkową, park rozrywki.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, serdecznie dziękuje za pomoc w realizacji imprezy: Sołectwu i mieszkańcom wsi Szarłat, Zakładowi Gospodarki Komunalnej oraz Wolontariuszom.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z imprezy 

wtorek, 31 Lipiec 2012, 11:50 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1004

poniedziałek, 30 Lipiec 2012, 15:43 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 805
Z a p r o s z e n i e

Zapraszam dzieci i młodzież na wycieczkę

do Parku Wodnego AQUARIUM i McDonalds

w Ostrołęce.

w dniu 16.08.2012r.(czwartek)  

Koszt wyjazdu na basen to 17zł ,

McDonalds – we własnym zakresie

Godzina wyjazdu do uzgodnienia. Proszę o jak najszybszy kontakt i zapisy.

 

 Zapisy: Karolina Łazicka – 692156178

Anna Kwiatkowska – 661766487

 Agata Majk – 515136617  

                                                                                Pozdrawiamy

poniedziałek, 30 Lipiec 2012, 15:42 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 649
Konkurs dla rolników i sołtysów „Pracuj bezpiecznie”

Urząd Gminy Goworowo informuje, że w dniu 03 sierpnia 2012 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie sie konkurs wiedzy dla rolników i sołtysów z zakresu:  bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie  pod nazwą  „Pracuj bezpiecznie”.

Konkurs przeprowadzą przedstawiciele KRUS w Ostrołęce.

Celem konkursu jest upowszechnienie wśród ubezpieczonych rolników wiedzy z zakresu ekologii, ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych oraz zmniejszenie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą

Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                Małgorzata Maria Kulesza

poniedziałek, 30 Lipiec 2012, 12:40 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 658
Wakacje z Kopernikiem i biznesem

Grupa dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z miejscowości Wólka Brzezińska, Grodzisk  Mały, Cisk, Lipianka, Kruszewo i Jawory poznały warszawskie atrakcje turystyczne. Dzięki zaangażowaniu radnych gminy Goworowo i sponsorów, wycieczkowicze doświadczyli mnóstwa wrażeń zwiedzając Centrum Nauki „Kopernik”, ogród botaniczny na dachu biblioteki uniwersyteckiej i park fontann.

 

Organizatorami wyjazdu były Radne Gminy:

Karolina Łazicka,

Anna Kwiatkowska

Agata Majk

przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.

 

Sponsorami wycieczki edukacyjnej byli:

Anna Sadowska (PHU Bursztyn),

Elżbieta  Romanowska (Piekarnia – Cukiernia),

Wacław Brodzik (Piekarnia),

Dorota Groszyk – Twardziak (Apteka),

Michał Kaczmarczyk (Pradox).

 

            W imieniu Rady Gminy i dzieci serdecznie dziękujemy przedsiębiorcom za uświetnienie akcji wakacyjnej pn. „Biznes spełnia marzenia” oraz Barbarze Kuczyńskiej – KierowniK GOKSiR za pomoc w organizacji wycieczki.

 

poniedziałek, 30 Lipiec 2012, 12:32 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 875
OSTRZEŻENIE Nr 75

 Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB w Warszawie

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 13:00 dnia 26.07.2012 do godz. 19:00 dnia 29.07.2012

Przebieg: Przewiduje się temperaturę maksymalną od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna od 16°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Dyżurny synoptyk: Katarzyna Ścisłowska

 

 

piątek, 27 Lipiec 2012, 13:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 667
ZARZĄDZENIE Nr 43/2012 Wójta Gminy Goworowo z dn.20.07.2012 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku z zakresu wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, działań wspomagających  rozwój demokracji, wspólnot i społeczności  lokalnych

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.4 ust.1 pkt 13 i 16, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1  i art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zarządza się co następuje:

 § 1.

 Dokonuje się rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.  z zakresu wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, działań wspomagających  rozwój demokracji, wspólnot i społeczności  lokalnych, ogłoszonego  Zarządzeniem Nr  29/2012   Wójta Gminy Goworowo z dnia  6 czerwca 2012 r.  zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

 

  1. Środki na dotację  o których mowa w § 1 zostały zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2012 w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
  2.  Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej z podmiotem, którego oferta została wybrana do realizacji zadania.

 § 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Goworowo i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Goworowie.

  Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2012

                                                 Wójt Gminy Goworowo

                                                 z dnia 20 lipca 2012 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2012 roku z zakresu wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, działań wspomagających  rozwój demokracji, wspólnot i społeczności  lokalnych ogłoszonego

 

Lp. Nazwa zadania Podmiot Kwotadotacji
1. Święto Plonów Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny 12.000,-

 

piątek, 27 Lipiec 2012, 13:37 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 533
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011