Gmina Goworowo

dziś jest: 19 września 2018
Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora
Informacja dotycząca podatku od środków transportowych.

Urząd Gminy w Goworowie przypomina ze osoby fizyczne  i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane :

1)      Składać w terminie do dnia 15 lutego  deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

2)      Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego , lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności

3)      Wpłacić bez wezwania do dnia 15 lutego 2012 roku I ratę podatku od środków transportowych

DT-1

DT-1/A

poniedziałek, 06 Luty 2012, 13:33 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 873
Zaproszenie na szkolenie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Ostrołęce zaprasza wszystkie chętne osoby do uczestniczenia w organizowanym szkoleniu:09.02.2012    o godz. 10.00

Nowe technologie produkcji roślinnej – uprawa kukurydzy

Szkolenia odbędą się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo ul. Ostrołęcka 21, 07 – 440 Goworowo.

poniedziałek, 06 Luty 2012, 11:05 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 627
Podziękowanie

Pani Dyrektor oraz pracownicy

Przedszkola Samorządowego w Goworowie

składają serdeczne podziękowanie pracownikom GOKSiR z Goworowa

w osobie Pana Rafała Ostrowskiego i Kamila Jadackiego

za oprawę muzyczną balu karnawałowego,

który odbył się dnia 02.02.2012r.

niedziela, 05 Luty 2012, 20:06 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 725
BEZPŁATNE SZKOLENIA

KADRY DLA MAZOWSZA

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych organizuje bezpłatne szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. „Kadry dla Mazowsza” to cykl bezpłatnych szkoleń organizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

piątek, 03 Luty 2012, 12:24 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 728
Przekaż 1% swojego podatku dla Szkoły Podstawowej w Kuninie

 

TWÓJ 1% NA 100% PRZYNIESIE POŻYTEK!

Dzięki Stowarzyszeniu Parafiada im. św. Jóżefa Kalasancjusza

możesz przekazać 1% podatku na rzecz Szkoły Podstawowej w Kuninie!

piątek, 03 Luty 2012, 10:28 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 1112
Zaproszenie na szkolenie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
 Europa inwestująca w obszary wiejskie
Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza wszystkich chętnych z terenu gmin Troszyn, Goworowo, Czerwin oraz Rzekuń do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu
Tytuł szkolenia:
 Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania „Małe Projekty”

Opis szkolenia:
Na szkoleniu omówione zostaną zasady naboru wniosków w ramach działania „małe projekty”.   Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:
I etap szkolenia obejmuje omówienie tematyczne „małych projektów”,
II etap obejmuje zajęcia warsztatowe na formularzach.

Dodatkowo organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, materiały promocyjne, poczęstunek.

Na szkolenie zapraszamy:
•    osoby mieszkające (zameldowane na pobyt stały) na terenie Lokalnej Grupy Działania     „ Zaścianek Mazowsza”  (gmin Troszyn, Goworowo, Czerwin oraz Rzekuń),
•    osoby prowadzące działalność na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza”
•    Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania za pośrednictwem LGD w ramach działania:
                                        ”Małe Projekty”
Uwaga !!!: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn.
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 8 lutego 2012 r.:
–  telefonicznie (29) 767-18-25
–    lub przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który  należy przesłać:
•    na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”07-405 Troszyn, ul. Polna 15
•    lub e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl
Termin szkolenia: 10 lutego 2012r. (Piątek) w godzinach 8.00  –  15.30
Miejsce szkolenia: ul. Polna 15; 07-405 Troszyn

Zapraszamy

piątek, 03 Luty 2012, 08:32 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 668
GOKSiR na facebooku!!

Aktualnie pracujemy nad nowym wyglądem i funkcjonalnością naszej strony www. Zapraszamy zatem na nasz oficjalny profil na ogólnoświatowym portalu społecznościowym FACEBOOK. Dostępny jest on pod adresem: GOKSIR NA FACEBOOKU. Znajdziecie tam najświeższe zdjęcia z naszych przedsięwzięć. Polubcie nas!

czwartek, 02 Luty 2012, 15:41 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 885
Obchody Roku Korczakowskiego

Szkoła w Pasiekach nosi imię Janusza Korczaka. W związku z tym, że rok 2012 został ogłoszony rokiem tego wielkiego pedagoga i przyjaciela dzieci, uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem opiekunek Samorządu Uczniowskiego A. Solmińskiej i M. Gałązka przystąpili do akcji „Warto Być Dobrym”. Akcja jest organnizowana przez stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła„. Celem akcji jest spełnianie dobrych uczynków. Na ucznia, który wykaże się największą inicjatywą w czynieniu dobra czeka atrakcyjna nagroda – rower KROSS. Szkoła nasza uczestniczy w akcji w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Szelkowie.

czwartek, 02 Luty 2012, 09:42 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 633
Zebranie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Pasiekach

UWAGA RODZICE!!!

W dniu 7 lutego 2012 roku (wtorek) o godzinie 14.00 zapraszamy na semestralne zebranie z rodzicami.

Od godziny 13.45 do 14.45 do dyspozycji rodziców będą wszyscy uczący w szkole nauczyciele.


czwartek, 02 Luty 2012, 09:40 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 700
Badania – mammografia

środa, 01 Luty 2012, 08:00 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 865
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011