Gmina Goworowo

dziś jest: 12 listopada 2018
Imieniny: Renaty, Witolda, Czcibora
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

W dniu 23 lutego 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji .

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał .
 2. Sprawy różne.

 

 

                                                                                        Przewodnicząca Rady

                                                                                             Karolina  Łazicka

 

wtorek, 21 Luty 2012, 09:44 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 785
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty

W dniu 23 lutego 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał .
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                                               Agata Majk

 

wtorek, 21 Luty 2012, 09:42 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 749
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa

 

W dniu 23 lutego 2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał .
 2. Sprawy różne.

 

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                                 Rafał Iwański

 

wtorek, 21 Luty 2012, 09:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 752
Zabawa walentynkowa z GOKSiR

W sobotę, 18 lutego na sali widowiskowej naszego ośrodka odbyła się zabawa walentynkowo-ostatkowa…

poniedziałek, 20 Luty 2012, 15:21 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 692
Zabawa choinkowa w szkole w Pasiekach

W dniu 14 lutego odbyła się zabawa choinkowa pod hasłem „Jak karnawł to karnawał”. Uczniowie licznie przybyli na zabawę,bawili się w rytmach muzyki dyskotekowej, a od czasu do czasu regenerowali siły poczęstunkami przygotowanymi przez rodziców.  Salę wspaniale udekorował Samorząd Uczniowski.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie balu oraz przybyłym rodzicom serdecznie dziękujemy , a jednoczesnie zapraszamy za rok na kolejną zabawę choinkową.

piątek, 17 Luty 2012, 12:30 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 875
Kunin – projekt „Junior Media”

Szkoła Podstawowa w Kuninie od 2011 roku bierze udział w ogólnopolskim projekcie tworzenia gazetek szkolnych „Junior Media”. Projekt otrzymał nagrodę w kategorii Innowacje w mediach w konkursie Media Trendy 2011.

Junior Media to edukacyjny projekt dzienników regionalnych Polskapresse i Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON skierowany do szkół – uczniów i nauczycieli.

piątek, 17 Luty 2012, 10:20 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 1009
Kunin – Walentynki 2012

 

 

 

„Walenty dobrze uczniom życzy i nie woła do tablicy”

 

Walentynki to młodziutkie, zapożyczone święto zakochanych. W Polsce na dobre zagościło dopiero w latach 90-tych XX wieku.

 

Zaczatki tego święta znajdujemy w romantycznej historii ślubu udzielonego przez św. Walentego parze pięknie zakochanych: cierpiącej na śmiertelną chorobę Sarpii i „choremu” z miłości Sabino. Poślubieni, zgodnie z własną wolą, umarli jednocześnie.

piątek, 17 Luty 2012, 09:34 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 1122
Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Goworowo

W dniu 27 lutego 2012 r.w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021,

b)     zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.,

c)      funduszu sołeckiego w gminie na 2013 r.,

d)     wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych,

e)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015,

f)       zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczawinie – dyskusja

g)     powołania zespołu do wyrażenia opinii o kandydatach na ławników,

h)     nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goworowie,

i)       upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Goworowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

j)       przystąpienia Gminy Goworowo do  realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej – projekty systemowe, w Priorytecie VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  pod tytułem „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo”,

k)      przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goworowo na lata 2010-2032”.

l)       poparcia inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego o włączeniu regionu ostrołęcko-siedleckiego do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Rozwoju Polski Wschodniej,

m)   odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

n)     powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 1. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 3. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 4. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 5. Zakończenie obrad XVII sesji.

 

                                                                                          Przewodnicząca Rady

                                                                                            Karolina Łazicka

czwartek, 16 Luty 2012, 14:58 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 843
Walentynkowa Impreza Ostatkowa

czwartek, 16 Luty 2012, 13:54 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 735
Dzień babci i dziadka w S.P. w Pasiekach

 Dyrektor, uczniowie i nauczyciele

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach

mają zaszczyt zaprosić Babcie i Dziadków na uroczystość

z okazji ich święta.

Spotkanie odbędzie się we wtorek  21 lutego 2012 roku o godzinie 10.00

W programie występy wnucząt i słodki poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy.

czwartek, 16 Luty 2012, 11:44 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 801
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011