Gmina Goworowo

dziś jest: 19 października 2018
Imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita
Bezpłatny Kurs

BEZPŁATNY KURS

MAGAZYNIER

Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO

Do udziału zapraszamy osoby, które:

  • Posiadają status osoby zatrudnionej
  • Nie posiadają tytułu zawodowego – technik
  • Są mieszkańcami województwa mazowieckiego

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy projektu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Projekt „Każdy pracownik jest ważny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach” realizowany jest w ramach Usługi, która jest wdrażana przez WYG International sp. z o.o. w ramach umowy nr RZL/POKL 2.1.3-006/8/2010 realizowanej na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pełniącej funkcje „Instytucji Wdrażającej”. Usługa jest częścią projektu systemowego „Każdy pracownik jest ważny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KURS BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ W WEEKENDY

Zgłoszenia i informacje: do dnia 10 stycznia 2012,

Anna Wachowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU

I REKREACJI W GOWOROWIE
ul. Szkolna 16a  07-440 Goworowo     tel/fax 29 76 15 246

W przypadku utworzenia grupy 15 – osobowej istnieje możliwość odbywania kursu w Goworowie.

wtorek, 03 Styczeń 2012, 14:36 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 722
Informacja o deklaracji na podatek rolny i leśny

Urząd Gminy w Goworowie przypomina, że Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są obowiązane do dnia 15 stycznia 2012 roku złożyć deklaracje na podatek rolny lub podatek leśny sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru  oraz  wpłacać bez wezwania do dnia 15 każdego miesiąca – podatek leśny. Natomiast do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada – podatek rolny.

Deklaracja leśny (DL-1)

Deklaracja rolny (DR-1)

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                             Małgorzata Maria Kulesza

 

 

wtorek, 03 Styczeń 2012, 14:12 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 694
Informacja o deklaracji na podatek od nieruchomości

Urząd Gminy w Goworowie informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Osoby Prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, deklaracje na podatek od nieruchomości sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru , składają do dnia 31 stycznia 2012 roku  oraz wpłacają obliczony podatek od nieruchomości bez wezwania na rachunek Urzędu za miesiąc styczeń 2012 r. do dnia 31 stycznia 2012 roku, a następnie do dnia  15 każdego miesiąca.   

Deklaracja nieruchomości (DN-1)

                                                                              Wójt Gminy

                                                             Małgorzata Maria Kulesza

wtorek, 03 Styczeń 2012, 14:08 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 896
Komunikat o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


wtorek, 03 Styczeń 2012, 10:16 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 859
Informacjia z XVI Sesji Rady Gminy

W dniu 30 grudnia 2011 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie odbyła się XVI Sesja Rady Gminy. W sesji udział wzięli radni w pełnym składzie, oraz:

wtorek, 03 Styczeń 2012, 09:10 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 941
Bal Seniora 2012!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że w dniu 5 lutego 2012 r. organizuje Gminny Bal Seniora. Bal odbędzie się w Sali Bankietowej w Kuninie. Liczba miejsc jest ograniczona, w pierwszej kolejności będą zapisywane osoby należące do Klubów Seniora funkcjonujących na terenie gminy. Koszt balu wynosi: 50,00zł. Wpłatę należy uiszczać u Przewodniczących Klubów w Goworowie – Pani Elżbiety Pierzchała i Kuninie – Pani Wandy Paprockiej lub w GOPS Goworowie. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie GOPS w Goworowie oraz pod pod numerem tel.29 7614015.

wtorek, 03 Styczeń 2012, 08:28 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 1021
ZIMOWISKO

Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa im. Norberta Aleksandrowicza informuje, że w imieniu Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych jest organizatorem wypoczynku dzieci rolników i w tym  zakresie będzie współdziałać  z regionalnymi związkami rolników kółek i organizacji rolniczych oraz członkiniami Rady Krajowej KGW. Związkowi przyznano 40 miejsc.

Termin wyjazdu 16.01.-25.01.2012r.w ośrodku wypoczynkowym „Góral”, Rajcza ul. Polna 2c.

Odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zimowisku wynosi 350 zł + 150zł koszt dojazdu.

Kartę  uczestnika i szczegółowych informacji można uzyskać  u  Dyrektorów Szkół .

Chętnych  zapraszamy.

poniedziałek, 02 Styczeń 2012, 16:31 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 840
BAL KARNAWAŁOWY 2012
ZAPRASZAMY NA BAL KARNAWAŁOWY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 28 STYCZNIA 2012 W OŚRODKU EDUKACJI REGIONALNEJ W LIPIANCE. POCZĄTEK IMPREZY GODZ. 19.00.
Cena od pary: 150zł
Oferujemy:
-Regionalne dania gorące
-Przystawki
-Muzyka na żywo
Informacje i zapisy pod numerami telefonów:
692010499, (29) 76-15-246
poniedziałek, 02 Styczeń 2012, 15:01 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1007
Atrakcyjne szkolenia w Goworowie

poniedziałek, 02 Styczeń 2012, 14:53 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 751
Wybory uzupełniajace na ławników

Informacja o przeprowadzeniu

wyborów uzupełniających na ławników

do Sądu Okręgowego w Ostrołęce

                                                           na kadencję 2012-2015

 

Powołując się na przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. ) Rada Gminy Goworowo na wniosek Prezesa Sadu Okręgowego w Ostrołęce przeprowadzi wybory uzupełniające na ławników  na kadencję 2012-2015.

poniedziałek, 02 Styczeń 2012, 12:02 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 992
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011