Gmina Goworowo

dziś jest: 26 maja 2019
Imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny
Świętojańskie Granie XVIII Przegląd Zespołów Muzycznych

Dziewięć zespołów muzycznych na 18 – te urodziny Przeglądu Zespołów Muzycznych zagrało na polanie nad rzeką Orz w Goworowie. Prezentujący swój dorobek artystyczny w różnych stylach wykonawczych przyjechali z powiatów: makowskiego, ostrowskiego, wyszkowskiego i ostrołęckiego. Na początek grupa teatralna z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie przybliżyła publiczności magiczne moce nocy świętojańskiej. Jurorzy przeglądu: Mirosław Wawrzyniec Dziewa (fagocista łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej i wykładowca szkoły muzycznej, radiowiec), Cezary Domański (lider zespołu Vinyl) i Adam Bełdycki (emerytowany nauczyciel muzyki) postanowili przyznać następujące miejsca.

wtorek, 26 Czerwiec 2012, 17:55 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 2847
Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Goworowo – podsumowanie, wyniki.


W dniu 23.06.2012 roku w godzinach od 10,00  do 15,00 na boisku Klubu Sportowego ,,ORZ” Goworowo zlokalizowanym przy Placu Księdza Mariana Jaroszka odbył się Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Goworowo zorganizowany przez KS ,,ORZ” Goworowo, GOKSiR w Goworowie, nad którym Patronat objął Wójt Gminy Goworowo Pani Małgorzata Maria Kulesza. 

wtorek, 26 Czerwiec 2012, 16:21 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 1943
W dolinie Orza – Bezpłatny Biuletyn Gminy Goworowo – numer 6


Numer 6. – 06.2012r.

wtorek, 26 Czerwiec 2012, 09:22 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1034
Znowu są wakacje! Mamy dla Was atrakcje!

czwartek, 21 Czerwiec 2012, 12:24 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 717
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach

Wójt Gminy Goworowo dnia 20 czerwca 2012r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach, Pasieki, ul. Szkolna 2, 07-440 Goworowo, dla której organem prowadzącym jest Gmina Goworowo.
Do pobrania pełna treść Zarządzenia nr 33/2012 wraz z ogłoszeniem o konkursie.

środa, 20 Czerwiec 2012, 17:38 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 841
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: 271/6/2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja szkolnego placu zabaw
w Pasiekach”

Do pobrania komplet materiałów
Zmiana SIWZ
Zmiana SIWZ II
Wyjaśnienia do SIWZ
Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 19 Czerwiec 2012, 14:09 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 911
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: 271/5/2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja szkolnego placu zabaw
w Kuninie”

Do pobrania komplet materiałów
Zmiana SIWZ
Zmiana SIWZ II
Wyjaśnienia do SIWZ
Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 19 Czerwiec 2012, 14:04 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 849
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Goworowo

wtorek, 19 Czerwiec 2012, 12:11 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 1039
Praca dla Asystenta Rodziny!

infoKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie zaprasza osoby chętne do podjęcia pracy w charakterze ASYSTENTA RODZINY, które mają doświadczenie w pracy z rodziną i chcą podjąć się tego zadania.

ASYSTENTEM RODZINY MOŻE BYĆ OSOBA KTÓRA POSIADA:

piątek, 15 Czerwiec 2012, 15:47 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 1029
ZAPROSZENIE NA XX SESJĘ RADY GMINY

 

W dniu 26 czerwca 2012  r. o godz. 10,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goworowie  odbędzie się XX Sesja Rady Gminy

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
  5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goworowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2011 rok,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Goworowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy Goworowo za 2011 r.,

f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury sportu i Rekreacji w Goworowie za 2011rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za 2011 rok,

c)  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r,

d) uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo,

e) zasad określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół, nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym  obowiązkowym wymiarze godzin dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo, pedagogów, psychologów i logopedów.

f)  zarządzenia wyborów sołtysa

g)  zarządzenia wyborów sołtysa

h) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS

i) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS

j) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS.

  1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
  4. Zakończenie obrad IX Sesji.

 

                                                                                                Przewodnicząca Rady

                                                                                                   Karolina Łazicka

 

 

 

piątek, 15 Czerwiec 2012, 11:53 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 813
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011