Gmina Goworowo

dziś jest: 25 kwietnia 2019
Imieniny: Jarosława, Marka, Elwiry
Informacja o deklaracji na podatek rolny i leśny

Urząd Gminy w Goworowie przypomina, że Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są obowiązane do dnia 15 stycznia 2012 roku złożyć deklaracje na podatek rolny lub podatek leśny sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru  oraz  wpłacać bez wezwania do dnia 15 każdego miesiąca – podatek leśny. Natomiast do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada – podatek rolny.

Deklaracja leśny (DL-1)

Deklaracja rolny (DR-1)

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                             Małgorzata Maria Kulesza

 

 

wtorek, 03 Styczeń 2012, 14:12 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 808
Informacja o deklaracji na podatek od nieruchomości

Urząd Gminy w Goworowie informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Osoby Prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, deklaracje na podatek od nieruchomości sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru , składają do dnia 31 stycznia 2012 roku  oraz wpłacają obliczony podatek od nieruchomości bez wezwania na rachunek Urzędu za miesiąc styczeń 2012 r. do dnia 31 stycznia 2012 roku, a następnie do dnia  15 każdego miesiąca.   

Deklaracja nieruchomości (DN-1)

                                                                              Wójt Gminy

                                                             Małgorzata Maria Kulesza

wtorek, 03 Styczeń 2012, 14:08 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1024
Komunikat o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


wtorek, 03 Styczeń 2012, 10:16 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 955
Informacjia z XVI Sesji Rady Gminy

W dniu 30 grudnia 2011 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie odbyła się XVI Sesja Rady Gminy. W sesji udział wzięli radni w pełnym składzie, oraz:

wtorek, 03 Styczeń 2012, 09:10 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1088
Bal Seniora 2012!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że w dniu 5 lutego 2012 r. organizuje Gminny Bal Seniora. Bal odbędzie się w Sali Bankietowej w Kuninie. Liczba miejsc jest ograniczona, w pierwszej kolejności będą zapisywane osoby należące do Klubów Seniora funkcjonujących na terenie gminy. Koszt balu wynosi: 50,00zł. Wpłatę należy uiszczać u Przewodniczących Klubów w Goworowie – Pani Elżbiety Pierzchała i Kuninie – Pani Wandy Paprockiej lub w GOPS Goworowie. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie GOPS w Goworowie oraz pod pod numerem tel.29 7614015.

wtorek, 03 Styczeń 2012, 08:28 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 1146
ZIMOWISKO

Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa im. Norberta Aleksandrowicza informuje, że w imieniu Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych jest organizatorem wypoczynku dzieci rolników i w tym  zakresie będzie współdziałać  z regionalnymi związkami rolników kółek i organizacji rolniczych oraz członkiniami Rady Krajowej KGW. Związkowi przyznano 40 miejsc.

Termin wyjazdu 16.01.-25.01.2012r.w ośrodku wypoczynkowym „Góral”, Rajcza ul. Polna 2c.

Odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zimowisku wynosi 350 zł + 150zł koszt dojazdu.

Kartę  uczestnika i szczegółowych informacji można uzyskać  u  Dyrektorów Szkół .

Chętnych  zapraszamy.

poniedziałek, 02 Styczeń 2012, 16:31 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 963
BAL KARNAWAŁOWY 2012
ZAPRASZAMY NA BAL KARNAWAŁOWY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 28 STYCZNIA 2012 W OŚRODKU EDUKACJI REGIONALNEJ W LIPIANCE. POCZĄTEK IMPREZY GODZ. 19.00.
Cena od pary: 150zł
Oferujemy:
-Regionalne dania gorące
-Przystawki
-Muzyka na żywo
Informacje i zapisy pod numerami telefonów:
692010499, (29) 76-15-246
poniedziałek, 02 Styczeń 2012, 15:01 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1140
Atrakcyjne szkolenia w Goworowie

poniedziałek, 02 Styczeń 2012, 14:53 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 866
Wybory uzupełniajace na ławników

Informacja o przeprowadzeniu

wyborów uzupełniających na ławników

do Sądu Okręgowego w Ostrołęce

                                                           na kadencję 2012-2015

 

Powołując się na przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. ) Rada Gminy Goworowo na wniosek Prezesa Sadu Okręgowego w Ostrołęce przeprowadzi wybory uzupełniające na ławników  na kadencję 2012-2015.

poniedziałek, 02 Styczeń 2012, 12:02 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1140
Jasełka w Szkole Podstawowej w Pasiekach

Dnia 22 grudnia 2011r. w Szkole Podstawowej w Pasiekach odbyły się Jasełka, w których wzięli udział uczniowie klas II,III,IV,V,VI. Przedstawili oni Żywą Ewangelię, która przypomniała Dzień Narodzin Chrystusa. Jasełka przygotowała katechetka p. Urszula Napiórkowska

poniedziałek, 02 Styczeń 2012, 11:17 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 1502
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011