Gmina Goworowo

dziś jest: 23 września 2019
Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W  dniu 24 kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów  na sesję.

                                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                  Karolina Łazicka

piątek, 20 Kwiecień 2012, 09:00 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 780
Rozmowy kwalifikacyjne

infoKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że w dniu 25.04.2012 r. o godz.13:00 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 16 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze Asystenta rodziny. Osoby zainteresowane prosimy o przybycie oraz opracowanie własnej wizji realizacji tego zadania oraz o zapoznanie się z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011.149.887).

środa, 18 Kwiecień 2012, 20:38 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 837
ZAPROSZENIE NA XIX SESJĘ RADY GMINY

Zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2012 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goworowie o godz. 10.00 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

c) powołania skarbnika gminy,

d) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019”

e) zgody

f) wyboru ławników na kadencję w latach 2012 -2015.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym oraz na temat projektu „Europa dla mieszkańców” – możliwość przystąpienia do programu cittaslow.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania.

8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

9. Zakończenie obrad XIX sesji.

 

                                                                                           Przewodnicząca Rady

                                                                                               Karolina Łazicka

 

 

środa, 18 Kwiecień 2012, 15:04 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 904
Konkurs „Pamięci Janusza Korczaka”

” Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,

ale po to, abym ja działał i kochał.

Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,

ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”

Janusz Korczak

środa, 18 Kwiecień 2012, 12:31 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 1226
Przyjmowanie rozliczeń podatkowych PIT za 2011 rok w Goworowie

OGŁOSZENIE

                        Wójt Gminy Goworowo wspólnie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Ostrołęce wzorem lat ubiegłych zapraszają Państwa do wzięcia udziału w  ” Akcji PIT- 2011. ”

środa, 18 Kwiecień 2012, 07:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1042
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 19 kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Porządek posiedzenia:

  1. Analiza i ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
  2. Omówienie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.

 

                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                              Arkadiusz Miłek

wtorek, 17 Kwiecień 2012, 08:15 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 875
WSPÓLNE DOBRO – WSPÓLNA SPRAWA

W dniu 14 kwietnia 2012 roku  we wsi Pasieki  Pani Sołtys Monika Owczarek wraz z Radą Sołecką zdopingowała młodzież i dorosłych do czynu społecznego.

Wszyscy zaopatrzeni w sprzęty: grabie, łopaty i taczki, porządkowali teren parku.

Ze względu na ilość pracy, którą trzeba wykonać, aby oczyścić okolicę z suchych gałęzi, liści i nieczystości wyrzucanych przez lekkomyślnych ludzi, prace będą kontynuowane w następnym terminie.

poniedziałek, 16 Kwiecień 2012, 11:21 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1066
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE


czwartek, 12 Kwiecień 2012, 13:02 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1289
ZAPROSZENIE NA DZIEŃ ZIEMI

czwartek, 12 Kwiecień 2012, 12:57 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2659
MŁODZI TRENERZY UCZĄ SIE OD NAJLEPSZYCH

                                           05 kwietnia 2012 roku trenerzy grupy młodzieżowej Klubu Sportowego „Orz” Goworowo Jacek Mulawka i Radosław Gęsich brali udział w kursokonferencji szkoleniowej trenerów piłki nożnej w ramach Akademii Piłkarskiej Grassroots, która odbyła się na welodromie BGŻ ARENA w Pruszkowie. Główna tematyka kursokonferencji skupiała się na wszechstronnym rozwoju ruchowym dzieci w wieku od 4 do 12 lat, ukierunkowanym na piłkę nożną. Prelegentami podczas trwania konferencji byli tak znakomici trenerzy jak m.in. Stefan Majewski, Dariusz Szubert czy Marcin Dorna, którzy przekazywali najświeższe informacje dotyczące zdrowego żywienia, zapobiegania urazom oraz nauczania techniki. Konferencja była również bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów z trenerami klubów z całego województwa mazowieckiego.

czwartek, 12 Kwiecień 2012, 08:16 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1010
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011