Gmina Goworowo

dziś jest: 17 września 2019
Imieniny: Franciszka, Hildegardy, Roberta
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Goworowo zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Grabowo, które odbędzie się w dniu 18 marca 2019r. w domu Pani Małgorzaty Czerepskiej – Sołtysa wsi o godz. 1500.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje dotyczące zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

 Wójt Gminy

 Piotr Kosiorek

 

piątek, 15 Marzec 2019, 14:05 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 225
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo Pan Piotr Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług doradztwa podatkowego w postępowaniach o zwrot na rzecz Gminy Goworowo oprocentowania nadpłaty w podatku VAT i nadwyżki naliczonego podatku VAT. Szczegóły zawiera dostępne poniżej zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe

piątek, 15 Marzec 2019, 13:18 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 241
Kamizelki Chronią Życie

W Szkole Podstawowej w Pasiekach rozdano kamizelki odblaskowe uczniom kl. I – VIII w ramach akcji   „Dobrze Cię widzieć”, która współfinansowana jest przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. „Kamizelki chronią życie

Ideą kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej związanej z zagrożeniami w ruchu drogowym i realne przeciwdziałanie wypadkom. Chodzi o wykształcenie – zwłaszcza u dzieci, których zdrowie i życie jest najważniejsze – właściwych sposobów zachowania się na drogach. Dzieci muszą być bezpieczne – gdy idą do szkoły, wracają z zajęć do domu, wychodzą z  autobusu, przechodzą przez

piątek, 15 Marzec 2019, 08:13 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 186
8 marca w ŚDS w Czarnowie

8 marca w ŚDS w CzarnowieDzień Kobiet jest doskonałą okazją do okazania PANIOM, ile znaczą w życiu każdego mężczyzny. Choć niekiedy trudno im się do tego przyznać, to jednak zdają sobie sprawę, że świat bez Kobiet byłby smutny, nudny i nijaki. Co roku w naszym Domu Święto Kobiet obchodzi się rozmachem. Najpierw panowie ze Środowiskowego Domu Samopomocy przygotowali małą niespodziankę w formie programu artystycznego będący ukłonem w stronę pań. Na koniec występu panowie zaśpiewali wszystkim paniom sto lat. Uwieńczeniem uroczystości były piękne róże, którymi obdarowana była każda Pani. Nie obyło się też od skromnego słodkiego poczęstunku.

czwartek, 14 Marzec 2019, 16:32 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 193
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji

Zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad posiedzenia komisji oraz jego zmian.
 3. Stanowisko Rady Gminy Goworowo w sprawie systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich (pismo z Sejmu).
 4. Stanowisko Rady Gminy Goworowo dotyczące dopłat do pieców centralnego ogrzewania. Podpisanie umowy z fundacją Global Eco.
 5.  Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Subczyńska

środa, 13 Marzec 2019, 12:04 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 200
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.3.2019.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany ul. Przechodnia

Załącznik nr 8 – projekt budowlany droga wewnętrzna w Goworowie

Załącznik nr 9 – projekt budowlany ul. Stawowa

Załącznik nr 10 – projekt budowlany Rębisze Kolonia

Załącznik nr 11 – projekt budowlany Wólka Brzezińska

Załącznik nr 12 – przedmiary robót

Załącznik nr 13 – specyfikacje techniczne

Załącznik nr 14 – projekty stałej organizacji ruchu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1

Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania w części 2

wtorek, 12 Marzec 2019, 15:54 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 230
Obwieszenie Państwowej Komisji Wyborczej

Obwieszenie Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 27 lutego 2019 r.

o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Eeuropejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

do pobrania:

Obwieszczenie PKW o zarządzeniu wyborów do PE

wtorek, 12 Marzec 2019, 12:58 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 231
Święto Kobiet

Jesteś największym skarbem tego świata,
Jesteś jego pięknem i sercem w potrzebie.

Kobiety spotykamy we wszystkich dziedzinach życia, pracy i nauki. Nie brak ich wśród lekarzy i naukowców, prawników, kolejarzy, kierowców. Pracują na samolotach i okrętach. Wsławiają się w muzyce, sztuce i sporcie. Wnoszą poważny wkład w życie całego narodu, biorą udział we wszystkich akcjach społecznych oraz w życiu politycznym.

8 marca spotkaliśmy się w świetlicy Info Bank w Brzeźnie, by świętować Dzień Kobiet. Na scenie zagrały zespoły Red Trainers i Belive ze Szkoły Podstawowej w Kuninie oraz  Arka Arka z GOKSiR w Goworowie. W rolę błyskotliwego konferansjera wcielił się Radny Gminy Goworowo – Sylwester Górecki. W kierunku Pań, Wójt Gminy Piotr Kosiorek skierował wiele ciepłych, serdecznych słów podkreślających ich ważną rolę w życiu codziennym. Panowie zaśpiewali „Sto lat” oraz wręczyli wszystkim Paniom symboliczne goździki. Po części artystycznej był czas na słodki poczęstunek przygotowany przez członkinie koła gospodyń wiejskich „Dziewczyny jak maliny” w Brzeźnie.

poniedziałek, 11 Marzec 2019, 12:07 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 237
Życzenia

poniedziałek, 11 Marzec 2019, 08:07 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 198
Transmisja – VI Sesja Rady Gminy Goworowo – 11.03.2019r.
niedziela, 10 Marzec 2019, 22:47 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 264
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011