Gmina Goworowo

dziś jest: 25 lutego 2020
Imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza
Informacja o dofinansowaniu

 

środa, 28-08-2019, 13:38 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 78
Utrudnienia w obsłudze klientów w dniu 28.08.2019r.

Szanowi Państwo!
W dniu 28.08.2019r. w godzinach 10:00 – 16:00 w związku z zaplanowanymi przez operatora sieci energetycznej pracami remontowymi nastąpi przerwa w zasilaniu znacznej części miejscowości Goworowo wraz z budynkiem Urzędu Gminy. W związku z tym w tych godzinach mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze klientów, za które serdecznie przepraszamy i liczymy na wyrozumiałość.

wtorek, 27-08-2019, 14:40 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 194
Transmisja – XII Sesja Rady Gminy Goworowo – 27.08.2019r.
wtorek, 27-08-2019, 09:38 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 291
Wspólne wyjazdowe posiedzenie komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo wraz z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 30 sierpnia 2019r. o godz. 11.00

odbędzie się wspólne wyjazdowe posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 10 i 11 z ostatnich posiedzeń komisji.
  3. Zapoznanie się z realizacją zaplanowanych inwestycji – wizytacja w terenie.
  4. Zapoznanie się ze stanem technicznym obiektów szkolnych i realizacja zaplanowanych remontów przed rozpoczęciem nowego roku szkolonego 2019/2020, ocena czytelnictwa w poszczególnych filiach Biblioteki Publicznej – posiedzenie wyjazdowe.
  5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo:

Krystyna Subczyńska

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska

Jerzy Manowski, Jakub Podleś, Janusz Żebrowski

poniedziałek, 26-08-2019, 08:57 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 183
Wystawa promująca bezpieczne metody pracy

Placówka Terenowa KRUS w Ostrołęce zaprasza rolników do zapoznania się z wystawą promującą bezpieczne metody pracy ograniczające ryzyko chorób układu ruchu u rolników oraz popularyzującą sposoby zapobiegania upadkom osób w gospodarstwach rolnych. W okresie zimowym  najczęściej dochodzi do poślizgnięć i upadków na skutek utraty przyczepności z podłożem. Aby temu skutecznie zapobiegać  trzeba pamiętać o posypywaniu piaskiem lub solą przemysłową ciągów komunikacyjnych, do czego służą wyeksponowane na wystawie m.in pojemniki na piasek i sól oraz szufelki metalowe. Wystawę dopełnia roll-up mówiący o zagrożeniach wpływających na schorzenia układu ruchu  oraz piktogramy w postaci nalepek ostrzegających. Zainteresowani rolnicy mogą skorzystać z materiałów prewencyjnych związanych tematycznie z ekspozycją.

To wszystko można zobaczyć w siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrołęce przy ul. Kuklińskiego 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Po zakończeniu ekspozycji, która będzie dostępna od 26 sierpnia do 13 września 2019 roku sprzęt dedykowany mieszkańcom wsi zostanie przekazany laureatom konkursów organizowanych przez KRUS podczas imprez masowych.

poniedziałek, 26-08-2019, 08:19 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 168
Zajęcia wakacyjne dla dzieci w Pasiekach

     Zajęcia prowadzone w Szkole Podstawowej  w Pasiekach

                  w czasie wakacji w godz. 8.30 – 12.30

DATA Tematyka zajęć Nauczyciel
26.08.2019

poniedziałek

Zajęcia sportowo-ruchowe i komputerowe

 

Fidelis Mariusz,  Gałązka Małgorzata
27.08.2019

wtorek

Gry i zabawy, zajęcia językowe

 

Solmińska Agnieszka, Ruszczyk Anna
28.08.2019

środa

Zajęcia sportowe i speed badminton Długołęcka Monika, Napiórkowska Urszula
29.08.2019

czwartek

Zajęcia plastyczne i z tablicą interaktywną Idzikowska Justyna, Skrzecz Anna
30.08.2019

piątek

Zajęcia językowe (j. angielski) i plastyczne Zych Ewelina, Kuczyńska Elżbieta

 

sobota, 24-08-2019, 14:22 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 162
Zaproszenie do udziału w szkoleniach LGD

Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 664), tj.: rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje oraz zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Innowacyjny Zaścianek.

I. Termin i miejsce składania wniosków:
Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 02-10-2019 r. do dnia 18-10-2019 r. do godziny 1500 . Dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej i w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, w czasie otwarcia biura – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. LGD wydaje potwierdzenie złożenia wniosku. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.
Wnioski nadesłane pocztą, faksem bądź drogą e-mailową nie będą uwzględnione.

piątek, 23-08-2019, 13:41 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 174
OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Goworowie.

Uprzejmie informujemy, że związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020 Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola tj. kontynuujących jak i rozpoczynających po raz pierwszy edukację przedszkolną   zobowiązani są do podpisania umowy o świadczenia przedszkolne. W tym celu należy zgłosić się w dniach 28-29.08.2019 r. w godzinach 8:00-14:30 do dyrektora przedszkola.

Z poważaniem

Dyr. Wiesława Wasilewska

piątek, 23-08-2019, 08:42 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 229
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo Piotr Włodzimierz Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę mobilnej pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach.

Zapytanie ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

czwartek, 22-08-2019, 12:17 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 245
LGD „Zaścianek Mazowsza” wspiera przedsiębiorczych

Skorzystaj ze szkolenia i złóż wniosek o dofinansowanie!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Zaścianek Mazowsza”   zaprasza na szkolenie „Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach naboru wniosków numer III/2019 dotyczącego przedsięwzięcia: „Innowacyjny Zaścianek”.

Kiedy? 18.09.2019 r.

Godz.: 9:30

Gdzie? Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16a,

Co w programie?

Przedstawienie warunków przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w zakresie rozwijania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 /dokumenty aplikacyjne, podstawy prawne/

Omówienie zasad wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 /procedury i kryteria wyboru/

Omówienie zasad opracowania biznesplanu – załącznika nr B4 do Wniosku o przyznanie pomocy

Omówienie formularza Wniosku o przyznanie pomocy

Przedstawienie zobowiązań zawartych w Umowie o przyznaniu pomocy, w tym zasad wyboru wykonawcy zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji

Doradztwo indywidualne

Pytania i dyskusja.

 

Informacje nt. szkolenia, zapisy w: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, ul. Polna 15, 07-405 Troszyn, tel.: +48 (029) 767 18 25,  lgdzascianekmazowsza@wp.pl

 

inf.opr. A. Majk

czwartek, 22-08-2019, 09:37 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 222
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011