Gmina Goworowo

dziś jest: 21 października 2019
Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny
NIEPEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY
                                                                                  Człowiek – najlepsza inwestycja 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy – projekty konkursowe”.

 

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:

poniedziałek, 30 Kwiecień 2012, 11:04 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 970
LIST OTWARTY SZEFA KANCELARII PREZYDENTA RP

List otwarty Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Michałowskiego w sprawie Witryny Obywatelskiej Prezydenta RP.

Dokument do odczytu


 

poniedziałek, 30 Kwiecień 2012, 10:03 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 840
Wręczenie nagród w konkursie pt. „Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek”

Uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy wzięli udział w konkursie plastycznym dla dzieci o tematyce związanej z zapobieganiem upadkom podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym pt. „ Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek” organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przy współudziale Urzędu Gminy Goworowo.

czwartek, 26 Kwiecień 2012, 15:58 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1632
O G Ł O S Z E N I E


W związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej w Goworowie w piątek  27 kwietnia 2012r, Urząd Gminy w Goworowie będzie pracował z ograniczeniami.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

                                                            Wójt Gminy

                                                                  Małgorzata Kulesza

czwartek, 26 Kwiecień 2012, 07:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 869
Bezpłatne szkolenia – Integracja poprzez tradycję

środa, 25 Kwiecień 2012, 15:32 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 831
OTWARTE PRZEDSZKOLE

   ProjektOtwarte Przedszkola”

Otwarte Przedszkola to propozycja działań dydaktyczno-wychowawczych, które rozwijając umiejętności dzieci, otwierają ich możliwości na przyszłe sukcesy szkolne.

To innowacyjna oferta edukacyjna skierowana do rodziców, by pełniej i aktywniej  uczestniczyli  w procesie wszechstronnego wspierania rozwoju swoich dzieci.

 

W Przedszkolu Samorządowym w Goworowie realizowany jest projekt „Otwarte Przedszkola”, którego głównym celem jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie placówek wychowania przedszkolnego w małych miejscowościach i wsiach Mazowsza. Jest to projekt systemowy realizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet IX: Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1. Człowiek – najlepsza inwestycja!)

Projekt realizowany jest od września 2011r. – czerwca 2013r.

 

Myślą przewodnią projektu „Otwarte Przedszkola” jest wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego na Mazowszu, która wychodziłaby naprzeciw potrzebom dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców, realizując innowacyjne rozwiązania edukacyjne, wspierające wszechstronny rozwój dziecka.

 

Najważniejszym zadaniem Projektu było zorganizowanie dodatkowych bezpłatnych zajęć dla dzieci wspierających ich rozwój psychomotoryczny. Zajęcia w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie odbywają się według podanego harmonogramu, 1 raz w tygodniu po 60 minut, (co drugi tydzień w grupie młodszej zajęcia trwają 90 min.)  poza godzinami realizacji podstawy programowej. Zajęcia są realizowane w 3 grupach po 12 osób opartych na wybranych elementach programu edukacyjnego „Klucz do uczenia się”.

W ramach projektu przedszkole zostało doposażone w niezbędne pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Nauczyciele wychowania przedszkolnego zostali w tym zakresie przeszkoleni. Wsparcie otrzymają również rodzice w formie kwartalnych spotkań. Wszyscy dorośli beneficjenci będą mogli korzystać ze stałej opieki merytoryczno – organizacyjnej

w formie konsultacji grupowych i indywidualnych.

 

Projekt ma przynieść trwałe efekty w postaci:

 

  • Ø  bezpośredniego wsparcia dzieci w wieku 3-5 lat z terenów woj. mazowieckiego.
  • podniesienia kompetencji zawodowych  nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • wypracowania modelowego systemu wsparcia dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców  

poprzez różnorodność oferty edukacyjnej.

 

Strona projektu: http://www.otwarteprzedszkola.pl

 

wtorek, 24 Kwiecień 2012, 15:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 931
Informacja

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że wykonano opracowanie pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim . Raport za 2011″oraz inne publikacje które są umieszczone na stronie internetowej WIOŚ pod adresem www.wios.warszawa.pl

wtorek, 24 Kwiecień 2012, 14:58 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 820
Zostań sternikiem motorowodnym

Aby zdobyć patent sternika motorowodnego należy spełnić następujące warunki:

  • być uczniem lub studentem? … czyli w wieku 15 – 25 lat
  • zamieszkiwać gminy: Goworowo, Troszyn, Czerwin, Rzekuń,
  • wziąć udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych,
  • zdać egzamin

wtorek, 24 Kwiecień 2012, 11:02 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 818
XVI Festiwal Piosenki Religijnej w Goworowie

poniedziałek, 23 Kwiecień 2012, 13:53 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1268
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE – ZOSTAŃ RATOWNIKIEM WODNYM

poniedziałek, 23 Kwiecień 2012, 10:19 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 904
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011