Gmina Goworowo

dziś jest: 19 sierpnia 2019
Imieniny: Bolesława, Juliana, Jana
Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Goworowo

W dniu 27 lutego 2012 r.w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021,

b)     zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.,

c)      funduszu sołeckiego w gminie na 2013 r.,

d)     wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych,

e)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015,

f)       zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczawinie – dyskusja

g)     powołania zespołu do wyrażenia opinii o kandydatach na ławników,

h)     nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goworowie,

i)       upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Goworowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

j)       przystąpienia Gminy Goworowo do  realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej – projekty systemowe, w Priorytecie VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  pod tytułem „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo”,

k)      przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goworowo na lata 2010-2032”.

l)       poparcia inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego o włączeniu regionu ostrołęcko-siedleckiego do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Rozwoju Polski Wschodniej,

m)   odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

n)     powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 1. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 3. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 4. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 5. Zakończenie obrad XVII sesji.

 

                                                                                          Przewodnicząca Rady

                                                                                            Karolina Łazicka

czwartek, 16 Luty 2012, 14:58 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1045
Walentynkowa Impreza Ostatkowa

czwartek, 16 Luty 2012, 13:54 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 903
Dzień babci i dziadka w S.P. w Pasiekach

 Dyrektor, uczniowie i nauczyciele

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach

mają zaszczyt zaprosić Babcie i Dziadków na uroczystość

z okazji ich święta.

Spotkanie odbędzie się we wtorek  21 lutego 2012 roku o godzinie 10.00

W programie występy wnucząt i słodki poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy.

czwartek, 16 Luty 2012, 11:44 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 1041
Święto zakochanych w Pasiekach

W dniu 14 lutego 2012r. uczniowie naszej szkoły obchodzili Walentynki. Podczas uroczystego spotkania wszystkich uczniów i nauczycieli Samorząd Uczniowski  przekazał „Walentynki”, które zostały wcześniej wrzucone do czerwonego pudełka.

czwartek, 16 Luty 2012, 11:11 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 1065
Ogłoszenie

czwartek, 16 Luty 2012, 09:39 | autor: Adam Dąbrowski Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
Liczba odsłon: 1029
Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadekczwartek, 16 Luty 2012, 08:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1738
ODŚNIEŻANIE

PRZYPOMINAM WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM GMINY , ŻE ZGODNIE Z ART. 5  USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 ROKU  O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (DZ.U. Z 2005 R. NR 236, POZ. 2008, Z PÓŻ. ZM.) DO OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NALEŻY;

 • UPRZĄTNIĘCIE BŁOTA , ŚNIEGU, LODU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ Z CHODNIKÓW POŁOŻONYCH WZDŁUŻ WŁASNEJ NIERUCHOMOŚCI,

W  ZWIĄZKU  Z  POWYŻSZYM   PROSZĘ  WSZYSTKICH  WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI O DOSTOSOWANIE SIĘ DO W/W OBOWIĄZKU, A  W TRAKCIE ODWILŻY USUNĄĆ ZWISAJĄCE SOPLE LODU I ZALEGAJĄCY ŚNIEG Z DACHÓW BUDYNKU , KTÓRE  STWARZAJĄ DUŻE ZAGROŻENIE DLA  UŻYTKOWNIKÓW CHODNIKA.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA USZKODZEŃ (np.; uszkodzeń zdrowotnych , mienia, …,) PEŁNĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z PRZEPISAMI ZOSTANIE OBCIĄŻONY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI.

                                                                                                   WÓJT  GMINY

                                                             MAŁGORZATA MARIA KULESZA

 

środa, 15 Luty 2012, 13:45 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 949
XXII Festiwal Piosenki Uczniowskiej w Pasiekach

W Szkole Podstawowej w Pasiekach odbył się XXII Szkolny Festiwal Piosenki Uczniowskiej. W festiwalu wzięli uczniowie klas 0-VI. Wszyscy uczestnicy konkursu wspaniale się zaprezentowali i pewnie ani się obejrzymy jak nagrają własne płyty. Najlepszymi w poszczególnych kategoriach okazali się:

środa, 15 Luty 2012, 13:31 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 1241
Ostrzeżenie meteorologiczne

Biuro Prognoz Metrologicznych i Komercyjnych IMGW – informuje

 Zjawisko/stopień zagrożenia: Zawieje/zamiecie śnieżne

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 23:00 dnia 14.02.2012 do godz. 18:00 dnia 15.02.2012

Przebieg: Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 25 do 35 km/h oraz porywamy  wiatru od 60 do 70 km/h, z kierunków zachodnich. Występować będą opady śniegu, na zachodzie i w centrum województwa miejscami o natężeniu umiarkowanym.

środa, 15 Luty 2012, 08:49 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 943
„Co to są zapusty?” -współczesne rozumienie tradycji

Serdecznie zapraszamy na humorystyczny spektakl pt. „Co to są zapusty?” w wykonaniu koła teatralnego GOKSiR.
W programie również degustacja tradycyjnych pączków ostatkowych.

wtorek, 14 Luty 2012, 15:09 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1190
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011