Gmina Goworowo

dziś jest: 14 lipca 2020
Imieniny: Marcelina, Ulryka, Bonawentury
INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

     W związku z dużą ilością pytań, dotyczących wykazywania do opodatkowania budynków mieszkalnych i gospodarczych Urząd Gminy w Goworowie informuje, że zgodnie z art.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z póź.zm.) osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości o posiadanych nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

wtorek, 13-08-2013, 10:10 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1225
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka – II etap”

IMG_3132Gmina Goworowo udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2013 roku w kwocie 900.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka – II etap”

Do realizacji w 2013 roku zaplanowany jest projekt, który obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 4403W od drogi Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka, która przebiega przez gminy: Brańszczyk, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń i miasto Ostrołęka, odcinek od km 28+130 do km 32+900 zlokalizowany jest na terenie Gminy Goworowo, przez miejscowości Żabin, Pokrzywnica, Goworowo. Jest kontynuacją realizowanej w ubiegłym roku przebudowy drogi na odcinku od Borawego do Żabina, poprawiającą bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jest najkrótszym połączeniem z Warszawą. Z tego powodu jest najbardziej obciążana ruchem tranzytowym i lokalnym. Zrealizowanie zadania na całym ciągu drogowym:

Zdecydowanie poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: pieszych, rowerzystów, osób niepełnosprawnych, poprawi komunikację Ostrołęki z Warszawą, skróci drogę z kierunku Warszawy na kierunek mazurski, czyniąc ją bardziej bezpieczną i wygodną, zwiększy szansę rozwoju gospodarczego.

poniedziałek, 12-08-2013, 10:39 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2129
INFORMACJA Z XXXVI SESJI RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 8 sierpnia 2013 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo  odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Goworowo. W obradach sesji uczestniczyło 14  radnych, Pani Małgorzata Kulesza Wójt Gminy,  Pan Antoni Mulawka Sekretarz Gminy, Pani Anna Pietras Skarbnik Gminy, Kierownicy jednostek, Dyrektorzy Szkół, Sołtysi.

piątek, 09-08-2013, 11:32 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1109
INFORMACJA O PRACY URZĘDU GMINY GOWOROWO W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM OD 11.06.2013 R. DO 08.08.2013R.

– w dniu 14 czerwca 2013r. podpisano umowę z firmą Graffiti Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski z Radziejowa na odbiór i utylizację azbestu z terenu gminy Goworowo za kwotę 70 831,80 zł;

– 19 czerwca 2013r. podpisano umowę z ostrołęcką firmą MPK Sp. z o.o. na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Goworowo na kwotę 734 406,39 zł. Umowa obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku;

piątek, 09-08-2013, 11:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1294
Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. Budowa sieci wodociągowej Kobylin – etap II

wodociag Zrealizowaliśmy inwestycję pn.: Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. Budowa sieci wodociągowej Kobylin – etap II”. W ramach robót budowlanych wykonana została sieć wodociągową w miejscowościach Czarnowo (wcięcie do istniejącej sieci wodociągowej wraz z przejściem pod drogą krajową nr 60), Jurgi, Zaorze, Dzbądzek i Kunin (wcięcie do istniejącej sieci wodociągowej wraz z przejściem pod rzeką Orz). Całkowita długość zaprojektowanej i wybudowanej sieci rozdzielczej wynosi 11 883,00m, w tym: przewód PVC 110mm: 9412m, przewód PE DN 110mm: 62m, przewód PVC 90mm: 2409m.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę w przetargu na realizację zadania złożyła firma: Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny „HYDRO-MET”, 86-600 Lipno, ul. Ogrodowa 41 – 566 685,73 zł netto + 130 337,72 VAT, cena brutto 697 023,45.

Zadanie zostało zrealizowane terminowo, odbiór końcowy odbył się 27 września 2013 r.

Zadanie zostało dofinansowywane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

piątek, 09-08-2013, 11:02 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1547
Ogłoszenie o zamówieniu

Nr sprawy 271/12/2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wspinamy się ku szczytom wiedzy”

Treść ogłoszenia

SIWZ z załącznikami

Załącznik nr 6 – formularz cenowy

Załącznik nr 7 _ szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienia do SIWZ

 Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 08-08-2013, 15:41 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1130
„Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe”

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami pierwszego w Polsce publicznego projektu poświęconego wspólnotom gruntowym pt. „Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe”

Do pobrania informacja o projekcie

czwartek, 08-08-2013, 14:39 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1168
BASEN OTWARTY

basenNa terenie kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Goworowie dostępny jest otwarty basen dla dzieci i młodzieży.

Godziny otwarcia basenu:

poniedziałek-piątek: 14:00-19:00

sobota-niedziela: 12:00-17:00

Opiekę na obiekcie sprawuje wykwalifikowany ratownik.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 
 
 
 
 
 
 

czwartek, 08-08-2013, 13:20 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2464
Ogłoszenie o zamówieniu

Nr sprawy 271/1/2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby ZS Nr 1 w Goworowie”

Treść ogłoszenia

SIWZ z załącznikami

Wyjaśnienia do SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 06-08-2013, 13:11 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1135
I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Goworowo informuje, że z dniem 01 sierpnia 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie zmienił  siedzibę   na Goworowo ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A ( budynek po byłym Ośrodku Zdrowia w Goworowie).

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                      Małgorzata Kulesza

wtorek, 06-08-2013, 12:37 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 843
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011