Gmina Goworowo

dziś jest: 21 października 2019
Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny
KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA W ROLNICTWIE

 

 

Rusza konkurs organizowany przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie.

poniedziałek, 23 Kwiecień 2012, 08:50 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 886
MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

To temat spotkania szkoleniowego, które odbyło się w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.  Podczas spotkania pracownik Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” zapoznał uczestników z założeniami programu dotacyjnego, na jakie rodzaje zadań można otrzymać dofinansowanie i co jest misją programu. Przedstawiciele grup młodzieżowych skonsultowali swoje pomysły.

piątek, 20 Kwiecień 2012, 15:20 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 913
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W  dniu 24 kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów  na sesję.

                                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                  Karolina Łazicka

piątek, 20 Kwiecień 2012, 09:00 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 802
Rozmowy kwalifikacyjne

infoKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że w dniu 25.04.2012 r. o godz.13:00 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 16 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze Asystenta rodziny. Osoby zainteresowane prosimy o przybycie oraz opracowanie własnej wizji realizacji tego zadania oraz o zapoznanie się z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011.149.887).

środa, 18 Kwiecień 2012, 20:38 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 856
ZAPROSZENIE NA XIX SESJĘ RADY GMINY

Zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2012 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goworowie o godz. 10.00 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

c) powołania skarbnika gminy,

d) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019”

e) zgody

f) wyboru ławników na kadencję w latach 2012 -2015.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym oraz na temat projektu „Europa dla mieszkańców” – możliwość przystąpienia do programu cittaslow.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania.

8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

9. Zakończenie obrad XIX sesji.

 

                                                                                           Przewodnicząca Rady

                                                                                               Karolina Łazicka

 

 

środa, 18 Kwiecień 2012, 15:04 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 929
Konkurs „Pamięci Janusza Korczaka”

” Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,

ale po to, abym ja działał i kochał.

Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,

ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”

Janusz Korczak

środa, 18 Kwiecień 2012, 12:31 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 1247
Przyjmowanie rozliczeń podatkowych PIT za 2011 rok w Goworowie

OGŁOSZENIE

                        Wójt Gminy Goworowo wspólnie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Ostrołęce wzorem lat ubiegłych zapraszają Państwa do wzięcia udziału w  ” Akcji PIT- 2011. ”

środa, 18 Kwiecień 2012, 07:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1058
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 19 kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Porządek posiedzenia:

  1. Analiza i ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
  2. Omówienie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.

 

                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                              Arkadiusz Miłek

wtorek, 17 Kwiecień 2012, 08:15 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 903
WSPÓLNE DOBRO – WSPÓLNA SPRAWA

W dniu 14 kwietnia 2012 roku  we wsi Pasieki  Pani Sołtys Monika Owczarek wraz z Radą Sołecką zdopingowała młodzież i dorosłych do czynu społecznego.

Wszyscy zaopatrzeni w sprzęty: grabie, łopaty i taczki, porządkowali teren parku.

Ze względu na ilość pracy, którą trzeba wykonać, aby oczyścić okolicę z suchych gałęzi, liści i nieczystości wyrzucanych przez lekkomyślnych ludzi, prace będą kontynuowane w następnym terminie.

poniedziałek, 16 Kwiecień 2012, 11:21 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1094
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE


czwartek, 12 Kwiecień 2012, 13:02 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1315
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011