Gmina Goworowo

dziś jest: 25 lutego 2020
Imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza
Dzbądzek – fot. Krzysztof Guzik
wtorek, 04-12-2012, 11:32 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 1471
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 6 grudnia 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 16  Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Temat posiedzenia;

  1. Omówienie projektów uchwał.
  2. Dyskusja nad projektem budżetu  gminy na 2013 r.

 Przewodnicząca Rady Gminy

Karolina Łazicka

poniedziałek, 03-12-2012, 14:52 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 984
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXVII SESJI RADY GMINY

            W  dniu 10 grudnia  2012 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy.

Porządek sesji:

1. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku
2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z XXVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty,

b) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości,

c)  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad Sesji

                                                                                                            Przewodnicząca Rady

                                                                                                                 Karolina Łazicka

 

poniedziałek, 03-12-2012, 14:49 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 908
Zawody strażackie

18 listopada 2012 roku na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej w Kuninie odbyły się zawody pożarnicze jednostek  OSP z terenu gminy Goworowo. W zawodach uczestniczyły cztery jednostki OSP Czarnowo, Goworowo, Kunin i Ponikiew Mała. Organizatorem   toru przeszkód i dyscyplin  była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Oceny z przebiegu zawodów dokonał skład komisji również z Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce.   Zwycięzcą zawodów została jednostka OSP Ponikiew Mała, drugie miejsce zajęła jednostka OSP Goworowo    trzecie miejsce jednostka OSP Czarnowo, natomiast miejsce czwarte przypadło jednostce OSP Kunin.

poniedziałek, 03-12-2012, 14:11 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1756

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie.

poniedziałek, 03-12-2012, 09:42 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 995
ZAPROSZENIE NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE

                       Centrum Usług Medycznych FADO w dniu 03.12.2012r. przeprowadzi bezpłatne badania mammograficzne wykonane w ramach programu NFZ dla Pań w wieku od 50 do 69 lat co 24 miesiące.

      Goworowo

przy Urzędzie Gminy

ul. Ostrołęcka 21

poniedziałek, 03-12-2012, 09:32 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 699
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: 271/1/2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa oleju napędowego na bieżące potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie”

Do pobrania komplet dokumentów
Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 28-11-2012, 14:22 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1033
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: 271/11/2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo w roku 2013”

Do pobrania komplet dokumentów
Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 28-11-2012, 13:56 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1021
NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROJEKTU IX PO KL
                                                                      Człowiek – najlepsza inwestycja 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”

wtorek, 27-11-2012, 13:26 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1022
X Wojewódzki Przegląd Legend Mazowsza

wtorek, 27-11-2012, 12:02 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 1032
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011