Gmina Goworowo

dziś jest: 29 maja 2020
Imieniny: Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

W dniu  6 maja 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2012 r.
 3. Informacja o inwestycjach realizowanych w 2012 r.
 4. Sprawy różne.

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                        Arkadiusz Miłek

piątek, 26-04-2013, 15:24 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1018
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY

W dniu 6 maja 2013 r. o godz. 14.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżety Gminy Goworowo za 2012 r. w zakresie oświaty, kultury i zdrowia.
 3. Sport w gminie – informacja o działalności stowarzyszeń i klubów sportowych oraz formach dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2013 r. – rodzaj ich wykorzystania
 4. Sprawy różne.

 

                                                                                   Przewodnicząca Komisji

                                                                                            Agata Majk

piątek, 26-04-2013, 15:21 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1114
NIE WYPALAJ TRAW

wypalanie traw

czwartek, 25-04-2013, 07:58 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1002
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

 

  Logo-MODRMazowiecki Ośrodek  Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce informuje,

iż prowadzony jest nabór  na szkolenie:

z zakresu  stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza.

 Termin szkolenia  przewidziany na II-połowę  maja po zebraniu grupy uczestników.

Zapisy prowadzone są w dniach dyżurów doradcy tj: poniedziałek i czwartek w godzinach 8.00-14.00 oraz pod numerem telefonu 029 760 03 69 – osoba do kontaktu – Iwona Białobrzeska

 

 

 

środa, 24-04-2013, 13:00 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1172
KONKURS COŚ Z NICZEGO – CZYLI ZABAWKA EKOLOGICZNA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

23 kwietnia w naszej szkole odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie gminnego konkursu pod hasłem COŚ Z NICZEGO – CZYLI ZABAWKA EKOLOGICZNA.

Pierwszym punktem programu było przedstawieni o konieczności segregacji odpadów, przygotowane przez uczniów klas V-VI. Następnie głos zabrał pan Leśniczy Ireneusz Kuciński, który w interesujący sposób przedstawił korzyści płynące z segregowania odpadów.

Współorganizatorem i fundatorem nagród w konkursie było Nadleśnictwo Ostrołęka.

środa, 24-04-2013, 10:17 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 3621
Fundusze dla kreatywnych na biznes internetowy.

funduszenafirme

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza drugi w tym roku konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Nabór wniosków trwa od 6 maja do 17 maja 2013 roku.

Wielkość wsparcia może wynosić do 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym wartość tych wydatków nie może być niższa niż 20 000 zł. Kwota może wynieść nawet 600 000 złotych. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat oraz ubiega się o wsparcie w kwocie nieprzekraczającej 80 000 PLN, wielkość dofinansowania może wynosić do 85 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

O dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach niniejszego Działania mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium RP, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium RP działające mniej niż 2 lata.

Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu.

W ramach dotacji przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na prowadzeniu biznesów internetowych, świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. W ramach dotacji można otrzymać fundusze na stworzenie m.in. polskiego Faceboook’a, portalu społecznościowego, serwisu randkowego, wyszukiwarki firm.

Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi.
Więcej informacji na stronie internetowej FunduszeNaFirme.pl oraz na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczosci

środa, 24-04-2013, 09:05 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 860
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wójt Gminy Goworowo Pani Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie projektu budowlanego ,kosztorysu inwestorskiego  i nakładczego na :

„ Przystosowanie istniejącego budynku magazynowo-garażowego
i terenu na punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

w miejscowości Goworowo przy ul. Szkolnej 16a, gm. . Goworowo.
1. Lokalizacja :
– działka o nr ewid. 685/2 i 685/4 w obrębie Goworowo , gm. Goworowo,

2. Zakres opracowania;
– wykonanie dokumentacji na adaptację istniejącego budynku i terenu z wydzieleniem boksów na poszczególne rodzaje odpadów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami,…, ,
– zagospodarowanie terenu,

3. Inwestor jest w posiadaniu map do celów projektowych, wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Jesteśmy na etapie przygotowania i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Termin wykonania kompletnego w/w opracowania ustala się do dnia 30.05.2013 roku.
Termin składania ofert cenowych ustala się do dnia 23.04.2013 rok w sekretariacie Urzędu Gminy w Goworowie, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących w/w opracowania udziela; insp.d/s inwestycji, budownictwa i drogownictwa w tut. Urzędzie pok. nr 11, tel 29 7614043 .

Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza

poniedziałek, 22-04-2013, 08:23 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1037
ZAKAZ STOSOWANIA MATERIAŁU SIEWNEGO ODMIAN GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH

Szanowni Państwo

 

Od dnia 28.01.2013 r. na terenie Polski obowiązują Rozporządzenia Rady Ministrów, które jednoznacznie zabraniają stosowania materiału siewnego wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanych kukurydzy MON810,
jak i materiału siewnego ziemniaka AMFLORA.

Stosowanie materiału siewnego GMO może skutkować karami.

Kara dla rolnika, to zniszczenie na własny koszt nielegalnej uprawy i kara pieniężna równa 200 % ceny materiału siewnego.

 

                                                                          WÓJT

                                                             Małgorzata Maria Kulesza

 

piątek, 19-04-2013, 12:17 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 816
Lekcja biblioteczna w Filii w Kuninie

Obraz 3 025Jedną z najpopularniejszych form pracy z czytelnikiem są lekcję biblioteczne. Głównym celem tego typu zajęć, jest zapoznanie młodego czytelnika z biblioteką, uświadomienie roli książki w życiu człowieka oraz wskazanie możliwości czerpania wiedzy z różnych źródeł.

Program lekcji dostosowany jest do poziomu słuchaczy, począwszy od przedszkolaków przez uczniów szkoły podstawowej po młodzież gimnazjalną.

W dniu 18 kwietnia 2013 roku Filia  Biblioteczna w Kuninie gościła uczniów kl. III SP w Kuninie z wychowawcą p. Sylwią Zięba. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej pt.”Jak korzystać ze zbiorów biblioteki”. Zebrane informacje w trakcie zajęć dzieci przedstawiły w formie plakatów tematycznych. Były one poświęcone głównie tematyce przyrodniczej. Ta forma zajęć cieszy się dużym zainteresowaniem, dzieci chętnie w niej uczestniczą.

piątek, 19-04-2013, 10:52 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1389
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 22 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 8.04.2013 r.
 2. Wybór rozwiązań do wniosku w ramach Działania 6.2 Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013.
 3. Sprawy różne.

 

 

                                                                                   Przewodnicząca Rady

                                                                                         Karolina Łazicka

piątek, 19-04-2013, 09:49 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1013
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011