Gmina Goworowo

dziś jest: 18 listopada 2019
Imieniny: Klaudyny, Romana, Filipiny
V GMINNY KONKURS RECYTATORSKI „ZNAMY WIERSZE POLSKICH POETÓW”

26.04.2018r. odbył się XV międzyprzedszkolny konkursu recytatorski . Tematyka tegorocznego konkursu ściśle nawiązywała do ogłoszonego przez MEN roku szkolnego 2018/2019 „Rokiem Niepodległej” . Na scenie swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowało łącznie 18 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Tak liczną grupę uczestników tworzyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach – 3 dzieci, ze Szkoły Podstawowej w Kuninie – 3 dzieci, ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika Filii w Szczawinie – 6 dzieci. Nasze przedszkole reprezentowała grupa 6 uczestników. Dzieci recytowały wiersze polskich poetów, które wybrali wspólnie z rodzicami. Dzieci spisały się na medal, a YURY nie miało najmniejszej wątpliwości, że na nagrodę zasłużyły wszystkie dzieci.

piątek, 10 Maj 2019, 08:45 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 289
Wycieczka do „Centrum Natura” i „Morskiej Krainy” w Ostrołęce

25.04.2019 r. przedszkolaki wybrały się na wycieczkę ufundowaną w ramach „Zajączka wielkanocnego” przez Radę Rodziców, a także z budżetu przedszkolnego do Ostrołęki. Dzieci w „Centrum Natura” wzięły udział w warsztatach sensorycznych, a także wcieliły się w role w sensodramie pt. „Detektyw Groszek na tropie warzyw” . Każde dziecko otrzymało rolę w przedstawieniu jedni byli detektywami , którzy poszukiwali witamin ukrytych w orzechach, fasoli, słoneczniku, inni natomiast byli przebrani za warzywka którym brakowało tych witamin. Pani opowiadając treść przedstawienia zwracała szczególną uwagę na wszystkie witaminy, a także wyjaśniała ich pozytywną rolę dla naszego organizmu.

piątek, 10 Maj 2019, 08:37 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 244
Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 9 maja 2019 r.

Do pobrania – Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych

czwartek, 09 Maj 2019, 14:57 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 268
Terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy Goworowo informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w każdym roku kwartalnie w terminach:

za I kwartał – do dnia 20 marca

za II kwartał – do dnia 20 maja

za III kwartał – do dnia 20 września

za IV kwartał –  do dnia 20 listopada

Płatności należy dokonywać w kasie tut. Urzędu Gminy Goworowo lub na indywidualne numery kont (poprzez bank lub pocztę).

Bardzo proszę o terminowe regulowanie płatności.

czwartek, 09 Maj 2019, 11:26 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 194
Eko dzień dla Ziemi w Lipiance

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie ogłasza czwartek 9 maja 2019 r dniem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ziemi 2019 „CHROŃMY NASZE GATUNKI ”.

Na spotkanie z przyjaciółmi Ziemi należy udać się do Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance.

 

W programie:

  1. Konkursy i zabawy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
  2. Ekolekcja z Leśniczym – gry edukacyjne Nadleśnictwa Ostrołęka.
  3. Opowieści Koła Łowieckiego „Kormoran”.
  4. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce – rowerem bezpiecznie pędzę!
  5. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – o ekologii dużo wie i Wam powie.
  6. Pozytywna pszczoła – mistrz pszczelarstwa Adam Karamuz.
  7. Wyścig po wiedzę – czyli co wiecie o ekologii? – GOKSiR pyta!
  8. Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna przed kleszczami ostrzega!
  9. Ekomena – społecznie dla środowiska.
  10. Konkurencje sportowe czyli GOKSiR na zdrowie!

Dla zwycięzców w konkursach nagrody sfinansował współorganizator Powiat Ostrołęcki.

Do zobaczenia w Lipiance!

 

środa, 08 Maj 2019, 15:00 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 243
LGD „Zaścianek Mazowsza” ogłasza!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach planowanych naborów wniosków w 2019 roku dotyczących przedsięwzięć: „Zasoby a Przedsiębiorczość” oraz „Start Produkcji i Usług”.

Szkolenia skierowane są do mieszkańców z terenu gmin Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie oraz Troszyn.

23-05-2019 r. 10:00 – 15:00 sala konferencyjna Urzędu Gminy w Goworowie,
ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
sala dostępna dla osób z niepełnosprawnością
Formularz zgłoszeniowyHarmonogram szkolenia

Chęć udziału w szkoleniach proszę zgłaszać na załączonym formularzu drogą elektroniczną:  e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl lub osobiście/pocztą do biura LGD na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn.

Szczegółowe informacje w biurze LGD oraz pod numerem telefonu 29 767 18 25.

oznakowanie na stronę LGD

 

środa, 08 Maj 2019, 14:18 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 277
Wykonywanie zabiegu ratowniczego w drzewostanach

Zawiadomienie o podjęciu decyzji w sprawie wykonywania zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych i lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność gąsienic brudnicy mniszki na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Pułtusk stanowiących oddziały zaznaczone na załączonej mapie obwódką i położonych w zasięgu terytorialnym gminy Goworowo-Różan-Zatory Somianka.

 

Do pobrania:

wykonywanie zabiegu ratowniczego w drzewostanach

środa, 08 Maj 2019, 12:30 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 195
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Do pobrania – składy obwodowych komisji wyborczych

wtorek, 07 Maj 2019, 09:39 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 226
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.10.2019.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ponikiew Mała”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany

Załącznik nr 8 – przedmiar robót

Załącznik nr 9 – SST

Zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 06 Maj 2019, 16:45 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 329
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.9.2019.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przebudowa budynku świetlicy w Goworowie”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany

Załącznik nr 8 – przedmiar robót

Załącznik nr 9 – SST branża budowlano-drogowa

Załącznik nr 10 – SST instalacje wewnętrzne

Załącznik nr 11 – schematy instalacji elektrycznej i sanitarnej

Załącznik nr 12 – projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Załącznik nr 13 – BIOZ

Zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

czwartek, 02 Maj 2019, 14:57 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 404
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011